Πολλές φορές είτε φταίνε οι πελάτες που δεν έχουν χρόνο ή δεν θέλουν ή δείχνουν υπέρμετρη εμπιστοσύνη, είτε φταίνε οι διαμεσολαβούντες από έλλειψη γνώσεων ή κακή πώληση ή φόβο απόρριψης, πολλά συμβόλαια υπογράφονται χωρίς να γίνει αναφορά σε αυτά που εκ των υστέρων οι πελάτες λένε «ψιλά γράμματα» και οι εταιρείες μονίμως καταγράφουν και αποτελούν λόγους μη αποζημίωσης!

Το nextdeal.gr καταγράφει κάποια από τα ζητήματα που αποτελούν και την διαφορά καλού και κακού ασφαλιστή. Οι σωστοί ασφαλιστές ενημερώνουν και οι λάθος ασφαλιστές αποκρύπτουν. Συμβουλεύουμε τους ασφαλιστές να ενημερώνουν τους πελάτες τους για αυτά τα θέματα στην πώληση, και εάν αυτό δεν γίνει για διάφορους λόγους να το κάνουν με νέα επίσκεψη στον πελάτη. Ως Μέντωρ συμβουλεύω όσοι το παρέλειψαν ως τώρα να το κάνουν άμεσα.

Διαβάστε λοιπόν για απαλλαγές, εξαιρέσεις και προϋποθέσεις κάποιων πρόσθετων καλύψεων γιατί οι εταιρείες δεν καλύπτουν εκατό τοις εκατό τα πάντα:

1) Η κάλυψη «Αστική Ευθύνη από Μετάδοση Πυρκαγιάς» αποζημιώνει ένα ποσοστό του συνολικού ασφαλιζομένου κεφαλαίου με πλαφόν στην αποζημίωση ανά γεγονός.

2) Στην παροχή «Σεισμού» ισχύει απαλλαγή 2% ή 3% ή 4% επί του συνολικού ασφαλιζομένου κεφαλαίου και με ελάχιστο όριο συγκεκριμένο ποσό.

3) Διαβάσαμε ότι σε περίπτωση πλημμύρας το μέγιστο ποσό αποζημίωσης για την παροχή «Άντληση Υδάτων» είναι 900 ευρώ ανά γεγονός αλλά και ετησίως.

4) Στην κάλυψη «Φυσικά Φαινόμενα», καταιγίδα, πλημμύρα, θύελλα, χιόνι, παγετός, υπάρχει ποσοστό συμμετοχής του πελάτη στην αποζημίωση και συγκεκριμένο ελάχιστο χρηματικό όριο, πάνω από το οποίο αρχίζει να πληρώνει η εταιρεία.

5) Η παροχή «Έξοδα κατεδάφισης ερειπίων» αποζημιώνει ένα ποσοστό επί του συνολικού ασφαλισμένου κεφαλαίου 5% και με μέγιστο όριο αποζημίωσης ένα συγκεκριμένο ποσό ανά γεγονός πχ 3000 ευρώ.

6) Οι ζημιές που θα προκύψουν στις «Σωληνώσεις» κτηρίων άνω των 25 ή 30 ετών κατασκευής δεν αποζημιώνονται και εξαιρούνται των υπολοίπων παροχών του συμβολαίου. Το ίδιο ισχύει και για ζημιές από φυσιολογική φθορά.

7) Για την «Διάρρηξη» σωληνώσεων κεντρικής θέρμανσης, ψύξης, ύδρευσης, αποχέτευσης ισχύει ποσοστό απαλλαγής 10% επί του συνολικού ποσού αποζημίωσης για κάθε ζημιά και με ελάχιστο συγκεκριμένο ποσό απαλλαγής 500 ευρώ.

8) Οι ζημιές που θα δημιουργηθούν από «Έκρηξη του Λέβητα» ή «Έκρηξη του Θερμοσίφωνα» ή «Έκρηξη φιάλης υγραερίου» κ.α. αποζημιώνονται μέχρι ένα συγκεκριμένο ποσό ανά γεγονός και συνολικά ανά έτος.

Τέλος υπάρχουν και άλλα θέματα στα συμβόλαια περιουσίας για τα οποία μπορεί να προκύψουν συγκρούσεις συμφερόντων εταιρειών και πελατών. Ο κάθε ασφαλιστής ας τα προσέξει ανάλογα με τις εταιρείες που συνεργάζεται. Αυτό που σίγουρα πρέπει να του εξηγήσετε είναι ότι όλοι οι όροι και οι προϋποθέσεις συμφωνήθηκαν πριν γίνει η ζημιά και η αξίωση προς αποζημίωση. Οι όποιες αντιρρήσεις και εξηγήσεις πρέπει να συζητηθούν στην πώληση και πριν την παραλαβή του συμβολαίου. Με αυτόν τον τρόπο όλα είναι κατανοητά και δεν υπάρχουν ψιλά γράμματα επειδή οι όροι έχουν νομική και οικονομική αφετηρία.

πηγή:nextdeal.gr

CategoryΓενικά