Θετικά μηνύματα εκπέμπει και το 2016 η Generali, η οποία προσβλέπει να κλείσει τη χρονιά με κέρδη, διεκδικώντας τα κεκτημένα του 2015 σε επίπεδο παραγωγής και μεριδίων και, ενδεχομένως, αυξάνοντας τα έσοδά της στο βαθμό που θα το επιτρέψουν οι γενικότερες συνθήκες στην αγορά, πολύ δε περισσότερο στην οικονομία.

Τα πρώτα στοιχεία της τρέχουσας χρήσης δείχνουν ότι τόσο οι ασφαλίσεις Υγείας, όσο και Ζωής, «τρέχουν» ανοδικά στο group life, καθώς και στο retail, ενώ θετικοί ρυθμοί καταγράφονται και στις ασφαλίσεις Αστικής Ευθύνης Αυτοκινήτων.

Συνεπεία των ανωτέρω, στο σύνολό της η παραγωγή της εταιρείας καταγράφει άνοδο της τάξης του 7% στο τετράμηνο σε σχέση με το αντίστοιχο περυσινό διάστημα.

Οι θετικές τάσεις στην παραγωγή της Generali, αποδίδονται στα ανταγωνιστικά προϊόντα της, αλλά και στο γεγονός ότι οι αρνητικές εξελίξεις στην οικονομία και ειδικότερα στο ασφαλιστικό έχουν στρέψει την προσοχή και το ενδιαφέρον των εργαζομένων προς στην ιδιωτική ασφάλιση, αυξάνοντας κάθετα τη ζήτηση σχετικών προγραμμάτων.

Προβλήματα καταγράφονται στον τομέα των επενδυτικών προγραμμάτων και κυρίως στα unit linked προϊόντα, τα οποία ωστόσο προκαλούνται από την επιβολή των capital controls τα οποία προβλέπουν μια σειρά περιορισμών στη διακίνηση κεφαλαίων, δημιουργώντας ανάσχεση στην ανάπτυξη του συνόλου της ασφαλιστικής αγοράς.

Πηγή:  insuranceworld.gr