Μειωμένη κατά 1,2% σε σχέση με το 2013, ήταν η συνολική παραγωγή από πρωτασφαλίσεις σκαφών αναψυχής στην Ελλάδα αγγίζοντας τα 4 δισ. ευρώ, ενώ οι ασφαλίσεις κατά Ζημιών διαμορφώθηκαν στα 2,1 δισ. ευρώ το 2014, μειωμένες κατά 10,5%.

Αυτό καταγράφεται στην σχετική μελέτη της Ένωσης Ασφαλιστικών Εταιριών Ελλάδος (ΕΑΕΕ). Η παραγωγή ασφαλίστρων των ασφαλίσεων πλοίων (ένα μέρος του οποίου αποτελούν οι ασφαλίσεις σκαφών αναψυχής οι οποίες ήταν αντικείμενο της παρούσας μελέτης), δηλαδή των κλάδων «6. Πλοίων», και «12. Αστικής ευθύνης πλοίων», έφθασε τα 11,5 εκατ. ευρώ και τα 7,2 εκατ. ευρώ αντιστοίχως το 2014, καταγράφοντας αύξηση κατά 6% και 18% σε σχέση με το 2013.

Σύμφωνα με την ΕΑΕΕ, οι ασφαλίσεις πλοίων συνολικά αποτέλεσαν το 0,9% της παραγωγής των ασφαλίσεων κατά Ζημιών το 2014, ενώ συνολικά, 25 ασφαλιστικές επιχειρήσεις δραστηριοποιήθηκαν στις συγκεκριμένες ασφαλίσεις.

Όσον αφορά τον τύπο των σκαφών, ο μεγαλύτερος αριθμός ασφαλισμένων σκαφών είναι αυτά της προσωπικής αναψυχής, ενώ τα επαγγελματικά σκάφη αναλογικά υπερέχουν στις αποζημιώσεις.

Ως τρόπο κίνησης, η πλειοψηφία των ασφαλισμένων σκαφών διαθέτει μηχανοκίνηση, αλλά τα ιστιοπλοϊκά σκάφη έχουν μεγαλύτερη μέση ασφαλιζόμενη αξία.

Σε ότι αφορά τη μέση ζημία, αυτή αυξήθηκε σε όλες τις κατηγορίες των σκαφών, ιδιαιτέρως δε στα επαγγελματικά με πλήρωμα. Ταυτόχρονα, υπήρξε μεγάλη μείωση στην μέση συχνότητα ζημίας στα επαγγελματικά σκάφη με πλήρωμα.

Όπως προκύπτει από την έρευνα, η μέση αποζημίωση αυξήθηκε από 7,7 χιλ. ευρώ στα 16,3 χιλ. ευρώ συνολικά, αύξηση η οποία οφείλεται κυρίως στα αίτια της φωτιάς/έκρηξης καθώς και της αστικής ευθύνης για σωματικές βλάβες. Οι κύριες αιτίες καταβολής αποζημιώσεων έχουν σχέση μεμηχανικές βλάβες (15,7%), κλοπή (12%) και πρόσκρουση/σύγκρουση (11,4%). Το ποσοστό των ζημιών στο ελικοαξονικό σύστημα είναι 13,7%.

Πηγή:   insurancedaily.gr

CategoryΓενικά
Write a comment: