Ανέμελη η ζωή το καλοκαίρι, ζέστη, ήλιος, βραδινές βόλτες, μπανάκια στην θάλασσα, φίλοι, παρέες , μετακινήσεις συνεχώς! Οι λάτρεις των δυο τροχών έχουν βγει για τα καλά στους δρόμους! Όμως το κράνος είναι απαραίτητο σε όλες τις εποχές!

Σύμφωνα με το άρθρο 12 παράγραφος 6 του κώδικα οδικής κυκλοφορίας, οι οδηγοί δίτροχων και τρίτροχων υποχρεούνται να φορούν κράνος. Η παραβίαση της διάταξης επιφέρει 350 ευρώ χρηματικό πρόστιμο, αφαίρεση της άδειας οδήγησης για 10 ημέρες και 5 βαθμούς ποινής στο point system.

Δείτε εδώ πιο αναλυτικά:

ΑΡΘΡΟ 12: Γενικές διατάξεις

Παράγραφος 6. Οι οδηγοί και οι επιβάτες μοτοποδηλάτων, μοτοσικλετών και τρίτροχων οχημάτων χωρίς κουβούκλιο υποχρεούνται να φορούν προστατευτικό κράνος, του οποίου τα χαρακτηριστικά, οι προδιαγραφές, ως και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή της διάταξης αυτής καθορίζονται με απόφαση του Υπουργού Μεταφορών και Επικοινωνιών. Με την ίδια απόφαση καθορίζονται οι εξαιρέσεις από την υποχρέωση αυτή.

Μέντωρ Διαμεσολαβητής

(Νόμος: 2696/23.03.1999 ΦΕΚ.57α και αναπροσαρμογή Νόμος: 3542/02.03.2007/ΦΕΚ.50α) (source ©:www.kok.gr)

Πηγή: nextdeal.gr

CategoryΓενικά