Οι συνεχείς μεταβολές που καταγράφονται τα τελευταία χρόνια στο οικονομικό-επιχειρηματικό περιβάλλον έχουν δημιουργήσει νέες ανάγκες για τους ασφαλισμένους, που στρέφονται πλέον –πέρα από τα παραδοσιακά προγράμματα– και σε υπηρεσίες σχετικές με τα δικαιώματά τους ως εργαζομένων.

Όπως τονίζει ο κύριος Δημήτρης Τσεκούρας, δικηγόρος, νόμιμος εκπρόσωπος και γενικός διευθυντής της ARAG στην Ελλάδα, «στο τελευταίο διάστημα της οικονομικής κρίσης που διανύουμε, αυξήθηκε έντονα το ενδιαφέρον των

καταναλωτών για τα εργασιακά και ασφαλιστικά τους δικαιώματα, γεγονός καθόλου τυχαίο, με τις ανατροπές της σχετικής νομοθεσίας και τις εναλλακτικές μορφές απασχόλησης που υιοθετήθηκαν και διατάραξαν την υφιστάμενη ισορροπία».

Μιλώντας για τις τάσεις στην ασφάλιση νομικής προστασίας, τα προγράμματα της ARAG, τις διαδικασίες που ακολουθεί για τους ασφαλισμένους της η εταιρεία και τη λειτουργία της σε περιβάλλον Solvency αναφέρει:

■ Η παραγωγή της εταιρείας το 2015, παρά τις δυσκολίες και το αρνητικό κλίμα της αγοράς, εμφάνισε διψήφιο αριθμό αύξησης.

■ Ο επανασχεδιασμός υφιστάμενων προγραμμάτων και ο σχεδιασμός καινούργιων για μια εξειδικευμένη εταιρεία όπως η ARAG είναι μια διαδικασία συνεχής και απαραίτητη και προσδιορίζεται από τις ανάγκες των καταναλωτών.

■ Η Συμβουλευτική Νομική Προστασία αρχίζει να αποτελεί ένα σημαντικό μέρος των προτιμήσεων των καταναλωτών.

■ Στο πλαίσιο των δράσεων ΕΚΕ, η ARAG διέθεσε τη συμβουλευτική νομική της υποδομή στην Action Aid, τα Παιδικά Χωριά SOS και τελευταία την UNESCO-Τμήμα Πειραιά και Νήσων.

iw? Για ποιες καλύψεις ενδιαφέρονται οι καταναλωτές; Εκτός από τη νομική προστασία που αφορά στο αυτοκίνητο, για ποιους λόγους έρχονται σε εσάς να ασφαλιστούν;

Δημήτρης Τσεκούρας: Οι καταναλωτές, ιστορικά, ενδιαφέρονταν πρώτα-πρώτα για τις καλύψεις του προγράμματος Νομικής Προστασίας Αυτοκινήτου & Οδηγού. Με την πάροδο των χρόνων και με την αυξητική τάση των συναλλαγών τους, προέκυψαν άλλες ανάγκες, και άρχισαν να ενδιαφέρονται για τις καλύψεις και των άλλων κλασικών προγραμμάτων, δηλαδή της Νομικής Προστασίας Οικογενείας και της Νομικής Προστασίας των Επαγγελματιών/Επιχειρήσεων. Οι νομικές διαφορές από τη μίσθωση ή εκμίσθωση ακινήτου, οι διαφορές από την παροχή εξαρτημένης εργασίας, αλλά και εκείνες από τις εμπορικές συναλλαγές, όπως απλήρωτα τιμολόγια ή επιταγές, ανήκουν και παραμένουν μέσα στα ενδιαφέροντά τους.

Το τελευταίο διάστημα της οικονομικής κρίσης που διανύουμε, αυξήθηκε όμως έντονα το ενδιαφέρον των καταναλωτών για τα εργασιακά και ασφαλιστικά τους δικαιώματα, γεγονός καθόλου τυχαίο, με τις ανατροπές της σχετικής νομοθεσίας και τις εναλλακτικές μορφές απασχόλησης που υιοθετήθηκαν και διατάραξαν την υφιστάμενη ισορροπία.

Αξίζει δε έντονα να τονιστεί και η μεγάλη διείσδυση των παραπάνω προγραμμάτων σε πολλές κατηγορίες των απασχολουμένων και στον δημόσιο τομέα. Πρόκειται για σημαντική αλλαγή, που μαζί με τις υπόλοιπες σηματοδοτούν το νέο, σύγχρονο περιεχόμενο του κλάδου της νομικής προστασίας, όπως τον αντιλαμβάνεται και τον ασκεί η ARAG.

iw? Ποιες είναι οι υπηρεσίες που παρέχετε; Λειτουργείτε και συμβουλευτικά για τους ασφαλισμένους σας;

Δ.Τ.: Σήμερα, στην ARAG, ο καταναλωτής επιδιώκει να βρει μια ολική στήριξη στα δίκαια αιτήματά του, από την αρχή μέχρι το τέλος. Κατά συνέπεια, δεν είναι μόνον η κάλυψη των αμοιβών και των εξόδων μιας δικαστικής αντιπαράθεσης, που είναι αυτό καθ’ εαυτό το οικονομικό περιεχόμενο της κάλυψης στη νομική προστασία και η ασφαλιστική αντιπαροχή στους ασφαλισμένους. Πριν από αυτό, είναι μια σειρά υπηρεσιών που τίθενται σε κίνηση από την πρώτη στιγμή που το αίτημα του ασφαλισμένου μας φτάνει στην εταιρεία μας. Είναι ο χώρος της προδικαστικής αντιμετώπισης μιας διαφοράς, που, εκτός των νομικών συμβουλών και κατευθύνσεων, περιλαμβάνει και την έρευνα και απάντηση σε νομικά ερωτήματα από ειδικούς συνεργάτες. Όλο και πληθαίνουν οι άνθρωποι που θέλουν να αποφύγουν μελλοντικά νομικές εμπλοκές και κοιτάζουν πώς να τις αποφύγουν.

Εδώ εμπίπτουν επίσης η εκπόνηση αιτήσεων, αναφορών, εγγράφων, εξηγήσεων κ.λπ. με τη μορφή υποδείγματος ή tailor made εγγράφων, ώστε να εξυπηρετούνται άμεσα θέματα που λόγω της ταχύτητας και του επείγοντος χαρακτήρα τους δεν μπορούν να εξυπηρετηθούν διαφορετικά.

Λάβετε υπόψη ότι στα τμήματα ζημιών φθάνουν καθημερινά αιτήματα που χρήζουν άμεσης διεκπεραίωσης, αφού συντρέχει και το χαρακτηριστικό μας σαν λαός να αντιδρούμε την τελευταία στιγμή. Διαθέτουμε λοιπόν μια τέτοια υποδομή συνεργατών, ώστε να μπορούμε να ανταποκρινόμαστε θετικά και εγκαίρως.

iw? Πώς διαμορφώθηκε η παραγωγή της εταιρείας το 2015, και τι προβλέπετε για το 2016;

Δ.Τ.: Η παραγωγή της εταιρείας μας για το 2015, παρά τις δυσκολίες και το αρνητικό κλίμα της αγοράς, εμφάνισε διψήφιο αριθμό αύξησης, τη στιγμή που το συνολικό ασφαλιστικό προϊόν της αγοράς δυστυχώς φθίνει και τα ασφάλιστρα του κλάδου μας μειώνονται.

Η ανάπτυξη οφείλεται στον συνδυασμό όλων των πωλησιακών δράσεων που εφαρμόσαμε, και αυτή η προσφορά μας συναντήθηκε με τη ζήτηση των καταναλωτών, τόσο για τα κλασικά προγράμματα όσο και για τα εξειδικευμένα, που αφορούν κυρίως τα εργασιακά και ασφαλιστικά δικαιώματα του ιδιωτικού και δημόσιου τομέα.

Ειδική αναφορά πρέπει να κάνω για τη Συμβουλευτική Νομική Προστασία, που αρχίζει να αποτελεί ένα σημαντικό μέρος στις προτιμήσεις των καταναλωτών. Την ίδια σχεδόν πορεία θα ακολουθήσουμε και το 2016, με το ενδιαφέρον μας να επικεντρώνεται και στη δημιουργία νέων προϊόντων, αλλά και υπηρεσιών.

iw? Δημιουργείτε νέα προγράμματα και υπηρεσίες; Κάνετε κινήσεις για να στηρίξετε τις εργασίες σας;

Δ.Τ.: Ο επανασχεδιασμός υφιστάμενων προγραμμάτων και ο σχεδιασμός καινούργιων για μια εξειδικευμένη εταιρεία όπως η ARAG είναι μια διαδικασία συνεχής και απαραίτητη. Όλα όμως προσδιορίζονται από τις εκάστοτε ανάγκες των ανθρώπων, και μάλιστα όπως αυτές αναδεικνύονται μέσα από τις επικρατούσες, στην ευρύτερη οικονομία και κοινωνία, συνθήκες. Με τη ματιά μας λοιπόν έντονα εστιασμένη «έξω», δημιουργούμε εσωτερικά νέους τρόπους διαμόρφωσης συνθηκών επίλυσης και εξυπηρέτησης αναγκών για τους πελάτες μας.

Νέο, για παράδειγμα, πρόγραμμα νομικής προστασίας είναι εκείνο που δημιουργήσαμε για τις ανάγκες των ιδιοκτητών κατοικίδιων ζώων, που με κάθε ευαισθησία και φροντίδα διαμορφώσαμε, και θα διατεθεί στην αγορά μέσω εξειδικευμένου συνεργάτη μας, που είναι, αν όχι περισσότερο, το ίδιο ευαισθητοποιημένος στο θέμα μαζί μας.

Ένα άλλο μεγάλο θέμα που μας απασχολεί είναι να συμβάλουμε ως ασφαλιστές νομικής προστασίας στην άμυνα του χρήστη του Διαδικτύου στον επερχόμενο ψηφιακό κόσμο. Μιλάμε για τις επιθέσεις που μπορεί να δεχτεί κάποιος είτε στην προσωπικότητά του (παρενόχληση-έκθεση-προσβολή-διασυρμός) είτε στις ηλεκτρονικές του συναλλαγές για αγορά αγαθών και υπηρεσιών που δεν ολοκληρώνονται ή εκτελούνται με ζημία του.

Στην ίδια κατεύθυνση κινείται και το ενδιαφέρον μας για τη διαμόρφωση έξυπνων ασφαλιστικών λύσεων υπέρ των συμφερόντων των καταναλωτών αν εστιάσουμε στις διατάξεις της νέας νομοθεσίας. Όλα αυτά τα επεξεργαζόμαστε και σύντομα θα επανέλθουμε.

Αξίζει όμως, στο σημείο αυτό, να τονιστεί, ακόμη μια φορά, ότι αφού σκοπός μας είναι να κάνουμε όσο γίνεται πιο εύκολη τη ζωή των καταναλωτών, απαλλάσσοντάς τους από το οικονομικό βάρος της αντιμετώπισης των νομικών διαφορών που είναι σύμφυτες με τη ζωή, όλο και περισσότερο η Νομική Προστασία θα έρχεται στο προσκήνιο, δεδομένης και της οικονομικής συγκυρίας, που όλοι γνωρίζουμε.

iw? Η ARAG αναπτύσσει δράσεις εταιρικής κοινωνικής ευθύνης;

Δ.Τ.: Να σας θυμίσω πως το ελληνικό υποκατάστημα της ARAG κέρδισε το βραβείο ARAGAward 2015 για τη δράση του να παρέχει, αρχής γενομένης από το 2014, δωρεάν νομικές συμβουλές μέσω των συνεργαζόμενων δικηγόρων του, στους απολυμένους του ιδιωτικού τομέα εργασίας, τηλεφωνικώς, την τελευταία Παρασκευή κάθε μήνα σε Αθήνα, Πάτρα και Θεσσαλονίκη. Είναι αυτονόητο ότι ήταν μια δράση εταιρικής υπευθυνότητας, αφού δεν αφορούσε ασφαλισμένους μας.

Ακολούθησε, από τη μεριά μας, η παροχή συμβουλευτικής νομικής υποστήριξης στα θύματα και στους εμπλεκομένους σε περιπτώσεις σχολικού εκφοβισμού, γεγονός που μας ενεργοποίησε ακόμη περισσότερο, αφού είχαμε σχετική εμπειρία ήδη από αρκετές ασφαλιστικές περιπτώσεις που είχαμε αντιμετωπίσει.

Στη συνέχεια, αρχίσαμε να διαθέτουμε τη συμβουλευτική μας νομική υποδομή σε αναγνωρισμένες οργανώσεις, όπως η Action Aid, τα Παιδικά Χωριά SOS και τελευταία η UNESCO-Τμήμα Πειραιά και Νήσων.

Θα συνεχίσουμε, στον βαθμό που μπορούμε, προς αυτήν την κατεύθυνση, αφού όλοι εμείς στην ARAG πιστεύουμε σε αυτό το είδος της προσφοράς.

Από τη μεριά μου, οφείλω να πω ένα «ευχαριστώ» σε όλους όσοι συμμετέχουν στις δράσεις αυτές, αφού χωρίς τη συμμετοχή τους δεν θα μπορούσαν να πραγματοποιηθούν.

iw? Ποια είναι η άποψή σας για τον θεσμό της διαμεσολάβησης στην επίλυση διαφορών, και πώς μπορεί μια εταιρεία νομικής προστασίας να συμβάλει στη διαδικασία αυτή;

Δ.Τ.: Φαντάζομαι εννοείτε τη διαδικασία που ορίζεται στον νόμο 3898/2010 και που ενσωματώνει στην ελληνική έννομη τάξη την οδηγία 2008/52/ΕΚ. Είναι η διαδικασία σύμφωνα με την οποία, υπό την προϋπόθεση της συμφωνίας των μερών, προσφεύγουν αυτά σε ένα τρίτο και αμερόληπτο πιστοποιημένο και, έχοντας τα εχέγγυα του νόμου-διαμεσολαβητή, προσδοκώντας στην εξεύρεση από κοινού αποδεκτής και δεσμευτικής λύσης.

Κάθε τέτοια προσπάθεια είναι αποδεκτή, αλλά, κατά τη γνώμη μου, χρονικά προσκρούει ακόμη σε κάποια στερεότυπα και ψυχολογικά κρατήματα μερίδας πολιτών που βλέπουν τη δικαιοσύνη όχι μόνο σαν τρόπο επίλυσης μιας διαφοράς, αλλά και σαν μέσον κατίσχυσης έναντι του αντιδίκου. Αυτά ανατρέπονται με τη διαπαιδαγώγηση και τη θετική εμπειρία. Η εταιρεία μας είναι έτοιμη για καθετί καινοτόμο προς το συμφέρον των πελατών της και το υποστηρίζει. Να λάβετε ακόμη υπόψη ότι πριν λίγες μέρες τέθηκε σε λειτουργία η πλατφόρμα Ηλεκτρονικής Επίλυσης Διαφορών (online dispute resolution) της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, που δίνει τη δυνατότητα σε καταναλωτές και εμπόρους να επιλύουν ηλεκτρονικά τις διαφορές τους σε εγχώριες και διασυνοριακές συναλλαγές μέσω της ενεργοποίησης φορέων Εναλλακτικής Επίλυσης Διαφορών στην κάθε χώρα. Αντιλαμβάνεστε, λοιπόν, ότι διαμορφώνεται σιγά-σιγά μια νέα πραγματικότητα, για την οποία πρέπει επιμελώς να προετοιμαστούμε.

iw? Πώς θα επηρεάσει την εταιρεία και τα αποτελέσματά σας η εφαρμογή τηςSolvency II; Θα έχει, σε βάθος χρόνου, θετικές επιπτώσεις στη λειτουργία της ασφαλιστικής αγοράς;

Δ.Τ.: Για όλες τις υποχρεώσεις λόγω Solvency II έχει φροντίσει η εταιρεία μας ARAG SE στη Γερμανία, με προετοιμασία μακρού χρόνου σε ασκήσεις, υποδείγματα, κανονισμούς και μοντέλα, αφού εμείς, ως ελληνικό υποκατάστημα, εκεί υπαγόμαστε. Η δική μας υποχρέωση είναι να ευθυγραμμιστούμε στη γενική κατεύθυνση, γεγονός που σημαίνει σίγουρα περισσότερη απασχόληση σε ενδοεπιχειρησιακή πληροφόρηση και εφαρμοστική αμοιβαιότητα. Είμαι όμως σίγουρος πως τα αγαθά που θεραπεύονται με τη νέα νομοθεσία έχουν να κάνουν είτε με τα κεφάλαια, είτε με την προστασία του καταναλωτή, είτε ακόμη με τη διαφάνεια στη διοίκηση και στην τήρηση της νομοθεσίας. Όλα αυτά είναι οιωνοί μιας καλύτερης αγοράς για το αύριο.

Πηγή:    insuranceworld.gr

CategoryΓενικά
Write a comment: