Βαρύς βραχνάς έχουν γίνει στις ασφαλιστικές τα… παλαιού τύπου συμβόλαια ασφάλισης υγείας τα οποία είναι ισόβιας διάρκειας με «κλειδωμένες» αυξήσεις στα ασφάλιστρα. Τα συγκεκριμένα προγράμματα νοσοκομειακής περίθαλψης είναι πλέον εξαιρετικά ασύμφορα για τις εταιρείες που αναζητούν τρόπους να τα μετατρέψουν σε νέας γενιάς συμβόλαια ετήσιας ανανέωσης, τα οποία είναι φθηνότερα αλλά κρύβουν παγίδες για τους ασφαλισμένους.

Το σημαντικότερο πρόβλημα εντοπίζεται σε συμβόλαια που έκλεισαν πριν από 15 χρόνια και περισσότερο, όταν τόσο οι συνθήκες της οικονομίας όσο και οι υποχρεώσεις των ασφαλιστικών εταιρειών ήταν πολύ διαφορετικές. Δεν είναι τυχαίο πως αυτή τη στιγμή μόλις μια εταιρεία που δραστηριοποιείται στη χώρα μας προσφέρει σήμερα ισόβιο πρόγραμμα ασφάλισης υγείας και όλες οι άλλες έχουν στραφεί στα συμβόλαια ετήσια ανανέωσης.

Σύμφωνα με παράγοντες της ασφαλιστικής αγοράς αυτό οφείλεται στο ότι τα ετήσια προγράμματαδεν δεσμεύουν ισοβίως την εταιρεία απέναντι στο πελάτη της, ενώ τα ασφάλιστρα τους μπορούν να αναπροσαρμόζονται σχεδόν ελεύθερα κάθε χρόνο. Το πιο σημαντικό πλεονέκτημα που προσφέρουν για τις ασφαλιστικές τα ετησίως ανανεούμενα προγράμματα είναι η ευελιξία, καθώς αν μια εταιρεία κρίνει ότι κάποιο πρόγραμμα είναι ζημιογόνο, μπορεί να το σταματήσει, αφού δεν δεσμεύεται για την ισόβια εξυπηρέτησή του.

AdTech Ad

Αποτέλεσμα όλων των παραπάνω είναι ότι τα ετησίως ανανεούμενα συμβόλαια υγείας έχουν σημαντικά μειωμένα ασφάλιστρα. Υπολογίζεται ότι το ασφάλιστρο ενός συμβολαίου ετήσιας ανανέωσης είναι κατά 25% με 30% φθηνότερο σε σχέση με ένα μέσο ασφάλιστρο ισόβιας διάρκειας. Δεδομένο το οποίο καθιστά τα νέου τύπου νοσοκομειακά προγράμματα ιδιαίτερα ελκυστικά, ειδικά σε περίοδο οικονομικής κρίσης.

Μάλιστα πολλές εταιρείες προσφέρουν στους παλαιούς ασφαλισμένους πολλά κίνητρα και επιπλέον προνόμια αν δεχτούν την μετατροπή του συμβολαίου τους από ισόβιο σε ετήσιας ανανέωσης. Ωστόσο, σύμφωνα με καταγγελίες που έχουν φτάσει στη Γενική Γραμματεία Εμπορίου και Προστασίας του Καταναλωτή όσο και την Τράπεζα της Ελλάδας πολλές φορές δεν γίνονται απολύτως σαφείς οι επιπτώσεις της μετατροπής με αποτέλεσμα πολλοί ασφαλισμένοι να αιφνιδιάζονται στην επέτειο της ανανέωσης όταν διαπιστώνουν ότι καλούνται να καταβάλλουν αυξημένο ασφάλιστρο, κάτι που δεν προέβλεπε το προηγούμενο συμβόλαιο.

Το… αιώνιο πρόβλημα των ασφαλίστρων

Η αναπροσαρμογή των ασφαλίστρων αποτελεί και συχνό σημείο τριβής μεταξύ των εταιρειών και των ασφαλισμένων με τις καταγγελίες των τελευταίων έναντι των πρώτων να αυξάνονται συνεχώς. Μάλιστα, για το θέμα αυτό την προηγούμενη Παρασκευή πραγματοποιήθηκε σύσκεψη στη γ.γ. Προστασίας του Καταναλωτή με τη συμμετοχή του υποδιοικητή της Τράπεζας της Ελλάδος κ. Θεόδωρου Μητράκου, στελεχών της Τράπεζας της Ελλάδος και του υπουργείου Οικονομικών.

Στη σύσκεψη τονίστηκε καταρχήν από τους συμμετέχοντες, τόσο η υποχρέωση τήρησης κεφαλαιακής επάρκειας και αποθεματικών για τις ασφαλιστικές εταιρείες, ώστε να είναι σε θέση να καλύπτουν τους κινδύνους που αναλαμβάνουν, όσο και η διασφάλιση της έγκαιρης ενημέρωσης των καταναλωτών σχετικά με τις οικονομικές υποχρεώσεις που καλούνται να αναλάβουν

Ταυτόχρονα οι πρωτοβουλίες της πολιτείας, όπως ανέφερε ο Γενικός Γραμματέας, θα επικεντρωθούν στη νομοθέτηση επιπλέον κανόνων, ώστε να υπηρετείται η αρχή της διαφάνειας στις ρήτρες αναπροσαρμογής των συμβολαίων και να κατοχυρώνεται η όσο το δυνατό πληρέστερη ενημέρωση του καταναλωτή.

Πηγή:  insider.gr

CategoryΥγεία
Write a comment: