Πολλοί είναι εκείνοι που νομίζουν ότι γνωρίζουν το επάγγελμα του Ασφαλιστικού Διαμεσολαβητή και μπορεί να γνωρίζουν μια μόνο οπτική του. Στο video αυτό το Insurance Academy αποτυπώνει τη διάσταση του επαγγέλματος του διαμεσολαβητή μέσα από τον ουσιαστικό του ρόλο να προσφέρει στην καθημερινότητα του ανθρώπου.

πηγή:insurancedaily.gr

CategoryΓενικά