Στη Eurolife ERB πιστεύουμε ότι η εκπαίδευση αποτελεί ακρογωνιαίο λίθο στην ανάπτυξη ενός ανθρώπου καθώς έχει πρωταρχικό ρόλο στη διαμόρφωση της προσωπικότητας του και στη μετάδοση όλων εκείνων των στοιχείων που θεωρούνται απαραίτητα για την ατομική και κοινωνική πρόοδο. Ειδικά σε περιόδους όπως αυτή που διανύουμε είναι σημαντικό να μπορέσουμε να προσφέρουμε λύσεις και απαντήσεις που θα θέσουν τις κατάλληλες βάσεις για το μέλλον των παιδιών μας.

Το πρόγραμμα «Εξασφαλίζω το μέλλον του παιδιού μου» έχει απαντήσεις στα κρίσιμα ερωτήματα του γονιού, αφού πρόκειται για ένα πρόγραμμα ευέλικτο που μπορεί να προσαρμοστεί στις ανάγκες και τις δυνατότητές του. Απευθύνεται σε όλους όσους θέλουν να δώσουν σήμερα απαντήσεις στις μελλοντικές ανάγκες της οικογένειάς τους και να δημιουργήσουν ένα εγγυημένο κεφάλαιο με σύστημα και προγραμματισμό, ανάλογα με τις οικονομικές τους δυνατότητες, στηρίζοντας το παιδί τους στα πρώτα βήματα της ενήλικης ζωής του.

Το πρόγραμμα προσφέρει σημαντική ευελιξία δίνοντας στους γονείς την ευκαιρία να προσαρμόσουν τις αρχικά προγραμματισμένες καταβολές. Ειδικότερα, όσοι επιλέξουν το συγκεκριμένο πρόγραμμα μπορούν να:

Αυξήσουν την τακτική καταβολή με στόχο την ενίσχυση του τελικού ποσού (μια φορά ανά ασφαλιστικό έτος και μετά τη συμπλήρωση του πρώτου)
Μειώσουν την τακτική καταβολή, σε περίπτωση που οι οικονομικές τους δυνατότητες περιοριστούν (μια φορά ανά ασφαλιστικό έτος και μετά τη συμπλήρωση του πρώτου)
Αναβάλουν την ημερομηνία καταβολής της δόσης του ασφαλίστρου, καθώς σε περίπτωση καθυστέρησης μιας δόσης αυτή μπορεί να καταβληθεί εντός 3 μηνών από την ημερομηνία οφειλής (μια φορά ανά ασφαλιστικό έτος)
Μειώσουν το μηνιαίο ασφάλιστρο σε €10 σε περίπτωση ακούσιας ανεργίας
Πραγματοποιήσουν έκτακτες εφάπαξ καταβολές όποτε υπάρχει επιπλέον διαθέσιμο ποσό, εφόσον έχουν καταβληθεί τα πληρωτέα ως εκείνη τη στιγμή ασφάλιστρα
Προχωρήσουν σε ολική εξαγορά του συμβολαίου μετά τη συμπλήρωση του 2ου ασφαλιστικού έτους ή σε μερική εξαγορά των έκτακτων καταβολών (όπου υφίστανται) σε ποσοστό έως 50% και έως μια φορά ανά ασφαλιστικό έτος (μετά τη συμπλήρωση του 3ου ασφαλιστικού έτους)
Συμπληρωματικά, το πρόγραμμα παρέχει επιπλέον μηχανισμούς που ενισχύουν την αποταμιευτική δυνατότητα των γονέων, προσφέροντας τη δυνατότητα επιπλέον οφέλους από τυχόν Αποθεματικό Μερισμάτων, που προσαυξάνει το ποσό του εγγυημένου κεφαλαίου στη λήξη του προγράμματος, καθώς και προστασία από τον πληθωρισμό με ετήσια αναπροσαρμογή του ασφαλίστρου της Βασικής Ασφάλισης Ζωής κατά ποσό 3%.

Το «Εξασφαλίζω το μέλλον του παιδιού μου» είναι διαθέσιμο από 30 ευρώ το μήνα και ανάλογα με:

το κεφάλαιο που επιθυμούν οι γονείς να εξασφαλίσουν για το παιδί τους
την ηλικία του παιδιού και των γονέων στην έναρξη του προγράμματος
τη διάρκεια του προγράμματος
το ποσό που μπορούν να αποταμιεύουν οι γονείς βάσει της οικονομικής τους δυνατότητας
Παράδειγμα προγράμματος*:

ΜΗΝΙΑΙΑ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΣΕ ΕΥΡΩ ΗΛΙΚΙΑ ΠΑΙΔΙΟΥ ΣΤΗΝ ΕΝΑΡΞΗ  ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΕ ΕΤΗ ΕΓΓΥΗΜΕΝΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤΗ ΛΗΞΗ ΣΕ ΕΥΡΩ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤΗ ΛΗΞΗ ΣΕ ΕΥΡΩ 
50 1  17  14.254  14.971
150 1  17  42.761  44.913
50 3  19  16.744  17.693
150 3  19  50.233  53.080

*Ο υπολογισμός έχει γίνει με 3% αναπροσαρμογή της μηνιαίας καταβολής το χρόνο και ενδεικτική ετήσια απόδοση επενδύσεων 4%

Το «Εξασφαλίζω το μέλλον του παιδιού μου» είναι διαθέσιμο μέσω του δικτύου Eurobank και του Νέου Ταχυδρομικού Ταμιευτηρίου.

πηγή:insurancedaily.gr

CategoryΓενικά