Άκρη με το τι ακριβώς συμβαίνει στον στόλο οχημάτων της χώρας προσπαθούν να βγάλουν οι ασφαλιστές που βλέπουν κάθε χρόνο τα ασφάλιστρα του κλάδου αυτοκινήτου να μειώνονται όπως και η παραγωγή ασφαλίστρων στο σύνολο της ενώ σύμφωνα με τα στοιχεία της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής ο στόλος οχημάτων εμφανίζεται να κινείται περίπου σταθερά με μία μικρή μείωση στα επιβατηγά οχήματα ιδιωτικής χρήσης, ενώ από την άλλη οι νέες ταξινομήσεις βαίνουν μειούμενες τα τελευταία χρόνια.

Η μείωση στην παραγωγή ασφαλίστρων από την πλευρά των ασφαλιστών αποδίδεται στην πτώση του μέσου ασφαλίστρου λόγω του ανταγωνισμού που έχει αναπτυχθεί μεταξύ των ασφαλιστικών εταιρειώναλλά και στη μείωση του αριθμού των ασφαλισμένων οχημάτων.

Ως προς το δεύτερο η διαφορά μεταξύ των στατιστικών στοιχείων της ΕΛΣΤΑΤ και του Κέντρου Πληροφοριών του Επικουρικού Κεφαλαίου που έχει καταγραμμένα όλα τα ασφαλισμένα οχήματα είναι χαοτική. Το Κέντρο Πληροφοριών στο οποίο απευθύνθηκε το nextdeal.gr μας ενημέρωσε τέλος του 2015 είχε καταγραμμένα 5.483.000 αυτοκίνητα όλων των τύπων έναντι 5.498.00 το 2014 και 5.592.400 το 2013 και 5.295.000 το 2012. Η ΕΛΣΤΑΤ δίνει για τα έτη 2012, 2013 και 2014 συνολικό στόλο οχημάτων αποτελούμενο από 8.069.872, το 2012, από 8.035.423 το 2013 και 8.048.438 το 2014.

Αν αφαιρεθούν περί τα 50.000 οχήματα που εκτιμάται ότι είναι «κρατικά» που δεν ασφαλίζονται και πάλι παραμένει έλλειμμα περίπου 2,5 εκατ. αυτοκινήτων η τύχη των οποίων ως προς την ασφάλιση τους αγνοείται.

Ασφαλιστικοί παράγοντες εκτιμούν ότι η ΕΛΣΤΑΤ δεν καταγράφει ίσως ένα μεγάλο αριθμό αυτοκινήτων των οποίων έχουν κατατεθεί οι άδειες κυκλοφορίας. Και πάλι όμως οι διαφορές είναι πολύ μεγάλες. Επίσης οι ίδιες πηγές αναφέρουν ότι με μία πιο ρεαλιστική εκτίμηση το πραγματικό έλλειμμα μειώνεται στις 700.000 ευρώ.

Σε κάθε περίπτωση η πρόσφατη απόφαση του Υπουργείου Οικονομικών για τα ανασφάλιστα οχήματα η οποία αποτελεί μία σημαντική επιτυχία της ασφαλιστικής αγοράς θα επιτρέψει την διασταύρωση των στοιχείων μεταξύ των συναρμόδιων υπηρεσιών προκειμένου να διαπιστωθούν ποια είναι ασφαλισμένα και ποια ανασφάλιστα αναμένεται όχι μόνο να αμβλύνει ένα κοινωνικό πρόβλημα την αύξηση των θυμάτων εμπλεκομένων σε ατύχημα με ανασφάλιστο όχημα, έρχεται να συμβάλλει και στο να κλείσει όσο είναι δυνατόν η «τρύπα» που παρουσιάζεται στον κλάδο ασφάλισης οχημάτων. Απαιτείται συνεπώς άμεση εφαρμογή της εγκυκλίου στην πράξη χωρίς άλλη καθυστέρηση.

Πηγή: nextdeal.gr

Write a comment: