Χρήσιμες οδηγίες για τη συμπλήρωση του εντύπου Φιλικής Δήλωσης σε περίπτωση που εμπλακείτε σε ατύχημα αναφέρει στην ιστοσελίδα της η ΕΑΕΕ:

Συμπληρώστε ένα έντυπο Φιλικής Δήλωσης σε κάθε περίπτωση τροχαίου ατυχήματος. Με την συμπλήρωσή του επιτυγχάνεται η περιγραφή του ατυχήματος με την σύμφωνη γνώμη και των δύο οδηγών.

Τι πρέπει να κάνετε: ΣΤΟΝ ΤΟΠΟ ΤΟΥ ΑΤΥΧΗΜΑΤΟΣ 1. Αν υπάρχουν τραυματισμοί καλέστε αμέσως την Αστυνομία.

2. Αν υπάρχουν μόνον υλικές ζημιές παρουσιάστε ένα Εντυπο φιλικής δήλωσης και συμπληρώστε το μαζί με τον άλλο οδηγό. Χρησιμοποιήστε κατά προτίμηση στυλό διαρκείας και πιέστε δυνατά για να είναι ευανάγνωστο το αντίγραφο.

3. Συμβουλευτείτε το Σήμα Ασφάλισης, το δίπλωμα οδήγησης ή την Πράσινη Κάρτα για την απάντηση των ερωτήσεων.

4. Υποδείξτε με τόξο το αρχικό σημείο σύγκρουσης (παρ.10 του εντύπου).

5. Σημειώστε με Χ στα αντίστοιχα για κάθε όχημα τετραγωνίδια για να γίνει σαφές το σχεδιάγραμμα (παρ. 12 του εντύπου). Γράψτε τον αριθμό των τετραγωνιδίων που έχετε συμπληρώσει.

6. Φτιάξτε το σχεδιάγραμμα του ατυχήματος (παρ 13 του εντύπου)

7. Αν υπάρχουν αυτόπτες μάρτυρες, πάρτε τα στοιχεία τους πριν φύγουν και απαντήστε στην αντίστοιχη ερώτηση (παρ. 5 του εντύπου).

8. Μην ξεχάσετε να : α) Υπογράψτε και οι δύο οδηγοί. β) Κρατήστε ο κάθε οδηγός από ένα υπογεγραμμένο αντίγραφο του Εντύπου. γ) Προωθείστε το Έντυπο χωρίς καθυστέρηση στην ασφαλιστική σας εταιρεία.

Το έντυπο φιλικής δήλωσης δεν υποκαθιστά τη δήλωση ατυχήματος προς την ασφαλιστική σας εταιρεία. Αφού συμπληρώσετε και υπογράψετε το έντυπο φιλικής δήλωσης δεν θα πρέπει σε καμία περίπτωση να το τροποποιήσετε.

Ειδικές περιπτώσεις

  • Εάν ο οδηγός του άλλου οχήματος είναι αλλοδαπός θα έχει παρόμοιο έντυπο που έχει συνταχθεί στη γλώσσα του. Το έντυπο αυτό είναι ακριβώς το ίδιο με το δικό σας και δεν ενδιαφέρει ποιο από τα δύο θα συμπληρωθεί. Θα πρέπει όμως να κρατήσετε το πρωτότυπο ή το αντίγραφο του συμπληρωμένου εντύπου για να το στείλετε στην ασφαλιστική σας εταιρεία.
  • Βεβαιωθείτε ότι το Έντυπο που θα στείλετε στην ασφαλιστική σας εταιρεία έχει υπογραφεί και από τους δύο οδηγούς.
  • Αυτό το έντυπο μπορεί να χρησιμοποιηθεί ακόμη και χωρίς εμπλοκή άλλου οχήματος π.χ. ίδιες ζημιές, κλοπή, πυρκαγιά, τραυματισμός πεζού κ.λπ.

ΕΧΕΤΕ ΠΑΝΤΑ ΕΝΑ ΕΝΤΥΠΟ ΣΤΟ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ ΣΑΣ! Το έντυπο Φιλικού Διακανονισμού

Πηγή:  insurancedaily.gr