Μια ακόμη χρονιά έφυγε μία ακόμη έρχεται. Η αέναη κίνηση του χρόνου. Για τους περισσότερους Έλληνες βέβαια τα τελευταία χρόνια, η είσοδος του νέου έτους σημαίνει κάθε πέρυσι και καλύτερα.

Το ίδιο θα μπορούσε να ισχυριστεί κάποιος ότι σημαίνει και για τον ασφαλιστή. Κάτι τα νέα φορολογικά βάρη, κάτι η συνεχής πτώση της παραγωγής, το εισόδημα για τους περισσότερους μειώνεται, η απογοήτευση κερδίζει έδαφος σε βάρος της αισιοδοξίας και του ενθουσιασμού που «απαιτεί» το επάγγελμα, ένα επάγγελμα ιδιαίτερα δύσκολο και απαιτητικό.

Όμως ο επαγγελματίας ασφαλιστικός σύμβουλος δεν παραδίδει εύκολα τα όπλα. Αντιμετωπίζει τις δυσκολίες έχοντας στο μυαλό του τη γνωστή φράση «κάθε εμπόδιο για καλό» και προγραμματίζει έτσι τη δουλειά του που να ξεπερνά με επιτυχία τις προκλήσεις. Αυτό λένε τα «βιβλία», αυτό επιτάσσει και η πραγματικότητα. Μία πραγματικότητα που χαρακτηρίζει τον ασφαλιστικό σύμβουλο απαραίτητο για κάθε ασφαλισμένο.

Γιατί όσο ο ασφαλισμένος δυσκολεύεται, όσο αισθάνεται ότι το περιβάλλον γίνεται όλο και πιο σύνθετο, τόσο θεωρεί πιο αναγκαία μία «φωνή» φιλική, μία συμβουλή για το πώς θα συνεχίσει να καλύπτει τις ασφαλιστικές του ανάγκες, στο ελάχιστο δυνατό κόστος. Και αυτή την λύση δεν μπορεί να δοθεί από απόσταση… Παρά μόνο από ανθρώπους που είναι κοντά ο ένας στον άλλο.

Παρά μόνο από τον ΑΣΦΑΛΙΣΤΗ!

Καλή χρονιά!

CategoryΓενικά