Οι οικονομικές, δημογραφικές, γεωπολιτικές και τεχνολογικές εξελίξεις, μετασχηματίζουν τους παραδοσιακούς κινδύνους για τις επιχειρήσεις, σε παγκόσμιο επίπεδο, αλλάζοντας την ιεράρχηση των υφιστάμενων κινδύνων και την πολυπλοκότητά τους, σύμφωνα με την Παγκόσμια Έρευνα για τη Διαχείριση Κινδύνου 2017, από την Aon.

Η ζημιά στη φήμη / εμπορικό σήμα, είναι ο κορυφαίος κίνδυνος για τις επιχειρήσεις. Καθώς τα ελαττωματικά προϊόντα, οι παράνομες επιχειρηματικές πρακτικές και η διαφθορά εξακολουθούν να αποτελούν βασικές απειλές για τη φήμη, τα κοινωνικά μέσα με την επιρροή τους, έχουν ενισχύσει σημαντικά τον αντίκτυπό τους, καθιστώντας τις επιχειρήσεις περισσότερο ευάλωτες. Επιπλέον, οι κίνδυνοι που είναι παραδοσιακά μη ασφαλίσιμοι, γίνονται πιο ασταθείς, με αποτέλεσμα να δυσκολεύει η όποια προσπάθεια για διαχείριση ή αντιμετώπιση.

Με μια εντυπωσιακή αναρρίχηση από την 9η στην 5η θέση, το έγκλημα στον κυβερνοχώρο, έχει πλέον ενταχθεί στο μακρύ κατάλογο παραδοσιακών αιτιών, που μπορούν να προκαλέσουν δαπανηρή διακοπή των εργασιών. Αποτελεί πλέον, τον κορυφαίο κίνδυνο για τις επιχειρήσεις στη Βόρεια Αμερική, καθώς η συχνότητα των παραβιάσεων στον κυβερνοχώρο αυξάνεται και τα σχέδια αντιμετώπισης ανάλογων περιστατικών, έχουν γίνει πιο περίπλοκα, λόγω των κανονιστικών ρυθμίσεων και των υποχρεώσεων γνωστοποίησης. Οι υποχρεώσεις γνωστοποίησης, αποτελούν μια τάση σε διεθνές επίπεδο, όπως για παράδειγμα ο Γενικός Κανονισμός Προστασίας Δεδομένων της ΕΕ, που τίθεται σε ισχύ το 2018. Ως εκ τούτου, οι κίνδυνοι στον κυβερνοχώρο, θα συνεχίσουν να είναι υψηλής σημασίας για τις επιχειρήσεις.

Ο πολιτικός κίνδυνος / αβεβαιότητα, που βρισκόταν στην 15η θέση, επανέρχεται στο Top-10 της λίστας κινδύνων, κατέχοντας πλέον την 9η θέση. Την ίδια στιγμή, η ετοιμότητα έναντι του κινδύνου μειώθηκε, από 39% το 2015, στο σημερινό 27%. Ενδιαφέρον παρουσιάζει το γεγονός, ότι τα ανεπτυγμένα κράτη που συνδέονται παραδοσιακά με την πολιτική σταθερότητα, γίνονται νέες πηγές αστάθειας και αβεβαιότητας. Πρόκειται για κίνδυνο που απασχολεί τις επιχειρήσεις, ιδίως εκείνες που δραστηριοποιούνται στις αναδυόμενες αγορές. Επιπλέον, σύμφωνα με τους Χάρτες Κινδύνων 2017 που δημοσίευσε η Aon, οι οποίοι καλύπτουν τον Πολιτικό Κίνδυνο, την Τρομοκρατία και την Πολιτική Βία, ο εμπορικός προστατευτισμός αυξάνεται ενώ οι κίνδυνοι για την τρομοκρατία και την πολιτική βία, αξιολογούνται στο υψηλότερο επίπεδο που έχει καταγραφεί από το 2013.

«Ζούμε μια νέα πραγματικότητα, παγκοσμίως, γεμάτη προκλήσεις για επιχειρήσεις, ανεξαρτήτως μεγέθους. Υπάρχουν πολλές αναδυόμενες επιλογές που δημιουργούν ευκαιρίες, αλλά ταυτόχρονα δημιουργούν κινδύνους που πρέπει να αντιμετωπιστούν», δήλωσε ο κ. Rory Moloney, Διευθύνων Σύμβουλος της Aon Global Risk Consulting. «Καθώς το περιβάλλον κινδύνου για το εμπόριο εξελίσσεται, οι επιχειρήσεις δεν μπορούν πλέον να βασίζονται αποκλειστικά σε παραδοσιακές μεθόδους διαχείρισης ή αντιμετώπισης των κινδύνων. Πρέπει να υιοθετήσουν μια πολύπλευρη προσέγγιση και να διερευνήσουν διαφορετικούς τρόπους αντιμετώπισης, της νέας αυτής περίπλοκης πραγματικότητας.»

Η τεχνολογική επανάσταση / καινοτομία, είναι ένας αναδυόμενος κίνδυνος, που οι συμμετέχοντες στην έρευνα, τον κατέταξαν στην 20η θέση για φέτος, αλλά αναμένεται να εμφανίζεται στο Top-10 της λίστας κινδύνων έως το 2020. Με την πρόσφατη παρουσίαση και υιοθέτηση νέων τεχνολογιών, όπως τα drones, τα αυτοκίνητα άνευ οδηγού και η προηγμένη ρομποτική, οι επιχειρήσεις έχουν αυξημένη επίγνωση του αντίκτυπου σε κίνδυνο, αυτής της καινοτομίας. Οι ερωτηθέντες από διάφορους τομείς – και όχι μόνο από τον τομέα της τεχνολογίας – συνειδητοποιούν τη σημασία των πιθανών διαταραχών, τόσο στη δική τους δραστηριότητα όσο και σε άλλες.

Αξιοσημείωτα ευρήματα:

· Η μέτρια παγκόσμια οικονομική ανάπτυξη προσέφερε στους οργανισμούς λόγους ώστε να είναι πιο αισιόδοξοι με επιφύλαξη, αυτό είχε ως αποτέλεσμα η οικονομική επιβράδυνση / βραδεία ανάκαμψη, να εμφανίζεται στην 2η θέση στο Top-10 της λίστας κινδύνων.
· Ο αυξανόμενος ανταγωνισμός ανέβηκε στην 3η θέση για φέτος. Σε πολλές περιπτώσεις, ο ανταγωνισμός έχει γίνει τόσο έντονος, που δυσκολεύει τα στελέχη στο να προσδιορίσουν με σαφήνεια, σε ποιο τομέα και με ποιες επιχειρήσεις ανταγωνίζονται.
· Οι υλικές ζημιές, οι οποίες βρίσκονταν στην 10η θέση το 2015, έχουν υποχωρήσει στην 13η θέση. Αυτό μπορεί να αποτυπώνει την αλλαγή της ιεράρχησης, καθώς ο πολιτικός κίνδυνος / αβεβαιότητα επανέρχεται στο Top-10 της λίστας.
· Η διακοπή στην εφοδιαστική αλυσίδα, έπεσε στη χαμηλότερη θέση της από το 2009, από την 14η στην 19η θέση.
· Η διακοπή των εργασιών, δεν θεωρείται σημαντικός κίνδυνος από τις επιχειρήσεις στη Μέση Ανατολή και την Αφρική, οι οποίες ιστορικά, έχουν την υψηλότερη έκθεση σε τέτοιου είδους συμβάντα.
· Η αδυναμία προσέλκυσης ή διατήρησης ταλέντων, θα μπορούσε να αποτελέσει σημαντικό κίνδυνο στην περίπτωση που αλλάξουν οι μεταναστευτικές πολιτικές στη Βόρεια Αμερική και την Ευρώπη, καθώς ο τεχνολογικός τομέας, έχει επί μακρόν στελεχωθεί με ταλαντούχους μετανάστες.

Οι 10 κορυφαίοι κίνδυνοι είναι:

– Ζημιά στη φήμη / εμπορικό σήμα
– Οικονομική επιβράδυνση / βραδεία ανάκαμψη
– Αυξανόμενος ανταγωνισμός
– Ρυθμιστικές / νομοθετικές αλλαγές
– Έγκλημα στον κυβερνοχώρο / hacking / ιοί / κακόβουλο λογισμικό
– Αδυναμία για καινοτομία / ικανοποίηση των αναγκών των πελατών
– Αδυναμία προσέλκυσης ή διατήρησης ταλέντων
– Διακοπή εργασιών
– Πολιτικός κίνδυνος / αβεβαιότητα
– Αστική ευθύνη τρίτων, συμπεριλαμβανομένων λαθών και παραλείψεων (E&O)

Η Παγκόσμια Έρευνα για τη Διαχείριση Κινδύνου 2017 από την Aon, διενεργήθηκε το τέταρτο τρίμηνο του 2016 και συγκέντρωσε πληροφορίες από 1.843 ερωτηθέντες, που απασχολούνται σε δημόσιες και ιδιωτικές επιχειρήσεις, παγκοσμίως. Η ανταπόκριση που υπήρξε, είναι η μεγαλύτερη από το 2007 που πραγματοποιήθηκε για πρώτη φορά η έρευνα και αποτελεί μία από τις πιο ολοκληρωμένες έρευνες του είδους της. Μπορείτε να έχετε πρόσβαση στην πλήρη έκθεση, στη διεύθυνση www.aon.com/2017GlobalRisk.

CategoryΓενικά