Στο πλαίσιο της αναβάθμισης και του εκσυγχρονισμού των υπηρεσιών που παρέχει τόσο στις ασφαλιστικές επιχειρήσεις μέλη της όσο και στους καταναλωτές, η Ένωση Ασφαλιστικών Εταιρειών Ελλάδος (Ε.Α.Ε.Ε.)αποφάσισε να προχωρήσει στη δημιουργία ηλεκτρονικής εφαρμογής που θα επιτρέπει την υποβολή τηςΦιλικής Δήλωσης Τροχαίου Ατυχήματος μέσω smartphone.

Το έργο αυτό είναι σε εξέλιξη και αναμένεται να ολοκληρωθεί και να δοθεί προς χρήση στο καταναλωτικό κοινό εντός του έτους 2016, αναφέρει η Επιτροπή Αυτοκινήτων της ΕΑΕΕ πρόεδρος της οποίας είναι ο κ.Δημήτρης Ζορμπάς.

Υπενθυμίζουμε ότι το έντυπο της Φιλικής Δήλωσης Τροχαίου Ατυχήματος που χρησιμοποιείται σήμερα από τους καταναλωτές σε περίπτωση τροχαίου ατυχήματος είναι ευρωπαϊκό έντυπο, με ενιαία μορφή σε όλες τις χώρες της ευρωπαϊκής ένωσης, όπου αυτό χρησιμοποιείται.

Τα πνευματικά δικαιώματα του εντύπου ανήκουν στην Ένωση Ευρωπαίων Ασφαλιστών και Αντασφαλιστών (Insurance Europe), ενώ κάτοχος των δικαιωμάτων στη χώρα μας είναι η Ε.Α.Ε.Ε. Η συμπλήρωση του εντύπου της Φιλικής Δήλωσης Τροχαίου Ατυχήματος από τους οδηγούς που εμπλέκονται στο τροχαίο ατύχημα μπορεί σήμερα να μην είναι απαραίτητη για την ένταξη μίας ζημίας στο Σύστημα Φιλικού Διακανονισμού Ζημιών (ή αλλιώς Σύστημα Άμεσης Πληρωμής), η ύπαρξή του όμως διευκολύνει σημαντικά και επιταχύνει τις διαδικασίες του διακανονισμού της ζημίας και της καταβολής τηςαποζημίωσης στους δικαιούχους.

Το σύστημα του Φιλικού Διακανονισμού Ζημιών, σταθερή αξία στο χώρο ασφάλισης οχημάτων, διάνυσε το δέκατο πέμπτο χρόνο εφαρμογής του, ανταποκρινόμενο στις προσδοκίες όλων των εμπλεκομένων και ιδιαίτερα των ασφαλισμένων που είχαν την ατυχία να εμπλακούν σε ατύχημα, αναφέρει η Επιτροπή Αυτοκινήτου της Ένωσης Ασφαλιστικών Εταιρειών Ελλάδος.

Το έτος 2015 στη συμφωνία συμμετείχαν ως μέλη 26 ασφαλιστικές εταιρίες, οι οποίες κατείχαν το 99,95 % του χαρτοφυλακίου των οχημάτων των εταιριών μελών της ΕΑΕΕ ή το 79,08% της αγοράς.

Από τα στοιχεία που έδωσε το Γραφείο Συμψηφισμού για το έτος 2015, επισημαίνουμε τα κάτωθι:

  • το πλήθος καταβολών για Υλικές Ζημιές έως 6.500 € αφορούσαν 154.265 φακέλους, με ύψοςαποζημιώσεων στα 118.364.765 € και μέσο όρο αποζημίωσης στα 767,28 €.
  • το πλήθος καταβολών για Σωματικές Βλάβες έως 30.000 € ανά φάκελο με όριο στα 12.000 € ανά ζημιωθέν πρόσωπο αφορούσαν 1.339 φακέλους, με ύψος αποζημιώσεων στο 1.040.761 € και μέσο όροαποζημίωσης στα 777,27€.

Η μεγάλη επιτυχία της ένταξης των ζημιών με μικρές σωματικές βλάβες από τροχαίο ατύχημα στο Φιλικό Διακανονισμό και η αποφυγή των δικαστικών διενέξεων δείχνει ότι είναι εφικτός ο αντικειμενικός προσδιορισμός της καταβαλλόμενης αποζημίωσης λόγω ηθικής βλάβης σε περίπτωση σωματικών βλαβών.

Αυτό που πρέπει να τονιστεί ιδιαίτερα είναι ότι ο μέσος όρος αποζημίωσης μέσω του ΣΑΠ για το έτος 2015 έκλεισε στα 767,28 € και επομένως βάσει των στατικών στοιχείων είναι μειωμένος κατά -3,61 % σε σχέση με το 2014 και κατά -18,71 % σε σχέση με το 2005. Η εξέλιξη αυτή είναι ίσως ό,τι πιο θετικό στοιχείο έχουμε για τον κλάδο ασφάλισης αυτοκινήτου. Στόχος της Διαχειριστικής Επιτροπής του Σ.Α.Π. είναι η ένταξη, ει δυνατόν, του συνόλου των ζημιών του κλάδου αυτοκινήτων στο Φιλικό Διακανονισμό.

Η εφαρμογή του Συστήματος Άμεσης Πληρωμής ξεκίνησε με την αποζημίωση ατυχήματος μόνο με υλικές ζημιές. Από 1ης Σεπτεμβρίου 2005 καλύπτονται και ατυχήματα που προκαλούν μικρές σωματικές βλάβες.

Σήμερα, μετά από συνεχή διεύρυνση των ορίων του, το σύστημα Φιλικού Διακανονισμού μπορεί να διακανονίζει υλικές ζημίες μέχρι του ποσού των 6.500 ευρώ και σωματικές βλάβες μέχρι του ποσού των 30.000 ευρώ ανά ατύχημα και με ανώτατο όριο τις 12.000 ευρώ ανά ζημιωθέν πρόσωπο.

Οι εταιρείες μέλη του Φιλικού Διακανονισμού

1 ΙΝΤΕΡΑΜΕΡΙΚΑΝ Ε.Ε.Α.Ζ. ΑΕ

2 ΔΥΝΑΜΙΣ Α.Ε.Γ.Α.

3 ΥΔΡΟΓΕΙΟΣ Α.Α.Α.Ε.

4 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ Α.Ε.Γ.Α.

5 INTERNATIONAL LIFE Α.Ε.Γ.Α

6 ALLIANZ ΕΛΛΑΣ Α.Α.Ε.

7 INTERLIFE SA Α.Α.Ε.Γ.Α.

8 GENERALI HELLAS A.A.E.

9 ΑΙΓΑΙΟΝ Α.Α.Ε.

10 ΝP INSURANCE-ΝΕΟΣ ΠΟΣΕΙΔΩΝ ΑΕΑΕ

11 INTERASCO Α.Ε.Γ.Α.

12 PRIME INSURANCE LTD

13 AIG EUROPE LIMITED

14 Hellas Direct INSURANCE LTD

15 Η ΕΘΝΙΚΗ Α.Ε.Ε.Γ.Α.

16 ΑΧΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΑΕ

17 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΙΣ Α.Ε.Ε.Γ.Α.- ΜΙΝΕΤTΑ

18 ΟΡΙΖΩΝ Α.Ε.Γ.Α.

19 GROUPAMA ΦΟΙΝΙΞ A.E.A.E.

20 ΑΤΛΑΝΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ Α.Ε.Γ.Α.

21 ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ Α.Ε.Ε.Γ.Α.

22 ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΑΕ

23 ΕΥΡΩΠΗ Α.Ε.Γ.Α.

24 EUROLIFE ERB ΑΕΓΑ

25 5050 ERGO Α.Α.Ε. Ζ.

26 PERSONAL INSURANCE Α.Ε.Γ.Α.

ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ (ΕΙΔΙΚΟ ΜΕΛΟΣ)

Πηγή: nextdeal.gr

Write a comment: