“ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΑΝΑΣΦΑΛΙΣΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΣΤΑΥΡΩΣΗΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ”

Σας ενημερώνουμε πως, έπειτα από την Επιστολή που λάβαμε στις 25 Μαΐου 2017 από την Α.Α.Δ.Ε., την Τρίτη 6 Ιουνίου 2017 θα πραγματοποιηθεί η έναρξη λειτουργίας της εφαρμογής για τον εντοπισμό των ανασφάλιστων οχημάτων, με αρχείο το οποίο θα αποσταλεί στην ανεξάρτητη αρχή Δημοσίων Εσόδων στις 13 Ιουνίου 2017 προς έκδοση προστίμων.

Γι’ αυτόν τον λόγο πρέπει άμεσα να ενημερωθούν οι πελάτες σας προκειμένου να λάβουν την ανανέωση τους κανονικά στις ημερομηνίες που λήγουν τα ασφαλιστήρια συμβόλαια.

ΠΡΟΣΟΧΗ:

Θα εκδοθούν πρόστιμα σε όλα τα αυτοκίνητα που αποδεικνύονται ανασφάλιστα εκείνη την ημέρα στο Κέντρο Πληροφοριών του Επικουρικού Κεφαλαίου.

Επιπλέον, θα πρέπει οπωσδήποτε να ενημερωθούν όσοι πελάτες σας δεν έχουν προβεί στην ανανέωση των συμβολαίων τους και παραμένουν ανασφάλιστοι.

Τέλος, σας διευκρινίζουμε πως θα πραγματοποιείται καθημερινός έλεγχος των ανασφάλιστων οχημάτων μέσω της εφαρμογής .