Ένα ασφαλιστικό συμβόλαιο είναι μία υπόσχεση. Υπόσχεση ότι σε περίπτωση μιας απρόβλεπτης ζημιάς στη ζωή  ή την περιουσία μας, η ασφαλιστική μας εταιρεία θα μας βοηθήσει να την αποκαταστήσουμε, συνεχίζοντας να κά-νουμε πράξη τα σχέδια και τις επιδιώξεις μας.

του Παύλου Κασκαρέλη, Αντιπροέδρου και Διευθύνοντος Συμβούλου της Υδρογείου Ασφαλιστικής

Εν μέσω μιας δύσκολης οικονομικής κατάστασης και λόγω  της άυλης φύσης της ασφάλισης, πολλοί ίσως δυσκολεύονται να κατανοήσουν τη χρησιμότητά της καταγράφω μερικές απλές σκέψεις που απαντούν στο ερώτημα:

Γιατί είναι η ασφάλιση σημαντική;

  • Η αβεβαιότητα είναι μέρος της ζωής μας. Στην προσωπική, οικογενειακή και επαγγελματική μας ζωή ερχόμαστε αντιμέτωποι με κινδύνους. Η ασφάλιση είναι εδώ  για να μας βοηθήσει να αντιμετωπίσουμε υπεύθυνα  αυτήν την αβεβαιότητα.
  • Η ανάγκη της ασφάλισης υφίσταται εξίσου για όλους. Όλοι  αντιμετωπίζουμε κινδύνους που μεταβάλλονται ανάλογα  με τη φάση της ζωής μας, την οικογενειακή ή επαγγελμα-  τική μας κατάσταση. Η ασφάλιση είναι εδώ για να μας παρέχει προστασία ανάλογη αυτών των κινδύνων.
  • Η ασφάλιση είναι πιο σημαντική σε περιόδους ύφεσης,  καθώς, ελλείψει άλλων πόρων, είναι ο μοναδικός τρόπος για την αναπλήρωση του εισοδήματος, την αναχρηματοδότηση μιας επιχείρησης ή την αποκατάσταση μιας  περιουσίας, μετά από ένα ζημιογόνο γεγονός.
  • Η ασφάλιση προστατεύει τόσο τους «μεγάλους» όσο  και τους «μικρούς» – ίσως όμως κυρίως αυτούς, καθώς αυτοί καθίστανται πιο ευάλωτοι σε περίπτωση  επέλευσης ενός κινδύνου.
  • Η ασφάλιση δεν κοστίζει ακριβά ή τόσο ακριβά όσο φανταζόμαστε και το απρόοπτο ίσως δεν είναι τελικά τόσο  απρόοπτο. Σκεφθείτε το κόστος αποκατάστασης μίας  περιουσίας από π.χ. μία πλημμύρα, το οποίο αναλογικά  είναι κατά πολύ μεγαλύτερο από το ετήσιο κόστος ενός  ασφαλιστηρίου μιας κατοικίας ή επιχείρησης που το καλύπτει (μαζί με άλλους κινδύνους φυσικά). Πόσο συχνά  ακούτε για φυσικές καταστροφές;
  • Η ασφάλιση συνεισφέρει ευρύτερα στην κοινωνία και  την οικονομία. Μέσω των καταβαλλόμενων αποζημιώσεων, συμβάλλει στην αποκατάσταση πληγέντων, την  οικογενειακή ευημερία, τη συνέχιση της επαγγελματικής και επιχειρηματικής δραστηριότητας, τη μη απώλεια  θέσεων εργασίας. Επίσης προστατεύει έμμεσα το κράτος από τυχόν απαιτήσεις λόγω καταστροφικών γεγονότων.
  • Ασφάλιση δε σημαίνει απλά χρηματική αποζημίωση.  Ίσως το πιο σημαντικό πλεονέκτημα που προσφέρει η  ασφάλιση είναι το εντελώς άυλο…το αίσθημα της σιγουριάς που απολαμβάνουμε στην καθημερινότητά μας  όταν γνωρίζουμε ότι, σε περίπτωση ενός δυσάρεστου  απρόοπτου, έχουμε ένα σημαντικό «χέρι» βοήθειας και  υποστήριξης για να μπορέσουμε να συνεχίσουμε τη  ζωή μας.

πηγή:insurancedaily.gr

CategoryΓενικά