Στην Ευρώπη η μέση κατά κεφαλή δαπάνη ασφάλισης υγείας υπολογίζεται στα 207 ευρώ. Στην Ελλάδα το ποσοστό αυτό είναι 3 ευρώ.

Η διείσδυση των ασφαλίσεων υγείας στην Ελλάδα είναι η χαμηλότερη στην Ευρώπη. Το υψηλότερο ποσοστό κατά κεφαλή δαπάνης είναι στην Ελβετία και στην Ολλανδία (1000 ευρώ ανά μέσο όρο). Στις χώρες αυτές ωστόσο τα συστήματα υγείας απαιτούν από τον πολίτη να έχει ιδιωτική ασφάλιση.

cq5dam-web-512-341Η ασφάλιση παίζει βασικό ρόλο στην οικονομική ανάπτυξη. Διευκολύνει τις επιχειρηματικές συναλλαγές γιατί καλύπτει τα ρίσκα ενώ ταυτόχρονα, η ασφαλιστική αγορά είναι ως γνωστόν, ο μεγαλύτερος θεσμικός επενδυτής παγκοσμίως, τουλάχιστον στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Η ασφαλιστική αγορά επενδύει τα ασφάλιστρα που εισπράτει, κυρίως σε ομόλογα και μετοχές, εκ μέρους των εκατομμυρίων πελατών της.
Στην Ευρώπη η ασφαλιστική αγορά στο σύνολό της διαχειρίζεται κεφάλαια ύψους 9 δις 800 εκ ευρώ. Αυτό μεταφράζεται σε ποσοστό 61% του συνολικού ευρωπαϊκού ΑΕΠ (Ακαθάριστου Εγχώριου Προϊόντος δηλαδή του συνόλου όλων των προϊόντων και αγαθών, υλικών και άυλων, που παράγει μια οικονομία)

Το 70% των συνολικών επενδύσεων γίνεται από την Μεγάλη Βρετανία, από την Γερμανία και την Ιταλία.

Το 80% των επενδύσεων προέρχεται από ασφάλιστρα ζωής.

Στην Ευρώπη λειτουργούν 3700 ασφαλιστικές επιχειρήσεις και 7600 ασφαλιστικά γραφεία (πρακτορεία ή μεσιτικά γραφεία). Η ευρωπαϊκή ασφαλιστική αγορά απασχολεί περισσότερα από 975.000 άτομα (εκτός των ανεξάρτητων διαμεσολαβητών και των εξωτερικών συνεργατών)

Τα φυσικά δίκτυα παίζουν φυσικά κύριο ρόλο στη διανομή όλων των κλάδων ασφάλισης.

Στις ασφαλίσεις ζωής το βασικό κανάλι διανομής σε πολλές ευρωπαϊκές χώρες είναι το bancassurance ενώ οι direct aσφαλίσεις αφορούν κατά κύριο λόγο προϊόντα γενικών ασφαλίσεων.

Σύμφωνα με την Insurance Europe στην Ελλάδα το 35% των ασφαλίσεων ζωής γίνεται μέσω bancassurance (στοιχεία 2014)

Την περυσινή χρονιά η συνολική παραγωγή ασφαλίστρων στην Ευρώπη ήταν 1 δις 200 εκ ευρώ
Οι συνολικές αποζημιώσεις ήταν 976 εκατομμύρια
Η κατά κεφαλήν ετήσια ασφαλιστική δαπάνη στην Ευρώπη είναι 2010 ευρώ ανά μέσο όρο
Η Ευρωπαϊκή αγορά ασφάλισης (συμπεριλαμβανομένων των Ρωσία και Ουκρανία) είναι η μεγαλύτερη αγορά ασφάλισης στον κόσμο. Ακολουθούν η βόρεια Αμερική και η Ασία
Η ευρωπαϊκή παραγωγή του κλάδου ζωής αντιπροσωπεύει το 34% της παγκόσμιας παραγωγής ζωής
Την περυσινή χρονιά τα συνολικά ασφάλιστρα ζωής στην Ευρώπη ανήλθαν στα 730 δις ευρώ και οι αποζημιώσεις ζωής στα 649 εκ. Ευρώ
Η ευρωπαϊκή παραγωγή των ασφαλίσεων πλην ζωής αντιπροσωπεύει το 30% της παγκόσμιας παραγωγής
Την περυσινή χρονιά τα ασφάλιστρα των κλάδων πλην ζωής ανήλθαν στα 343 δις ευρώ και οι αποζημιώσεις στα 222 δις ευρώ
Ο κλάδος υγείας είχε συνολική παραγωγή 124 δις ευρώ (101 δις αποζημιώσεις)
Ο κλάδος αυτοκινήτου είχε συνολική παραγωγή 132 δις ευρώ (101 δις αποζημιώσεις)
Η κατά κεφαλήν δαπάνη για ασφάλιση υγείας είναι στην Ευρώπη 207 ευρώ ανά μέσο όρο
Η κατά κεφαλήν δαπάνη για ασφάλιση αυτοκινήτου είναι στην Ευρώπη 221 ευρώ ανά μέσο όρο
Τα ασφάλιστρα περιουσίας ανήλθαν σε 93 δις ευρώ (53 δις οι αποζημιώσεις) – 155 ευρώ κατά κεφαλήν δαπάνη και 90 ευρώ κατά κεφαλήν αποζημίωση

Πηγή: underwriter.gr