Στους Θεσμούς και στις προτάσεις που θα καταθέσουν για μερική μεταρρύθμιση του συνταξιοδοτικού συστήματος έχει εναποθέσει τις ελπίδες της για ανάκαμψη της παραγωγής συμβολαίων Ζωής η ασφαλιστική αγορά.

Την ώρα που η κυβέρνηση σχεδόν αγνοεί τη βιομηχανία της ιδιωτικής ασφάλισης, οι Θεσμοί τείνουν ευήκοα ώτα στο πάγιο αίτημα της ασφαλιστικής αγοράς να θεσμοθετηθούν τα ανοικτά επαγγελματικά ταμεία και να δοθεί δυνατότητα στις ασφαλιστικές να τα διαχειρίζονται ή και να τα συστήνουν.

Η λειτουργία των ανοικτών επαγγελματικών ταμείων αποτελεί διαπιστωμένη ανάγκη ήδη από την εποχή που εισήχθη στην Ελλάδα ο θεσμός των επαγγελματικών ταμείων. Λόγω της ιδιομορφίας που έχει η ελληνική οικονομία (πολλές μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις) τα ανοικτά επαγγελματικά ταμεία θα μπορούσαν να αποτελέσουν μια ισχυρή ανταγωνιστική αγορά για συμπληρωματικές συνταξιοδοτικές καλύψεις.

Για να συμβεί αυτό θα πρέπει να εξομοιωθεί το φορολογικό καθεστώς που θα διέπει τη λειτουργία τους με αυτό των επαγγελματικών ταμείων. Αν αυτό γίνει με νομοθετική ρύθμιση και όχι με ερμηνευτική εγκύκλιο, το σύνολο των εισφορών, που καταβάλλουν εργοδότες και εργαζόμενοι στα ομαδικά συμβόλαια, θα είναι αφορολόγητο και επομένως θα δημιουργηθούν οι συνθήκες για «αναγέννηση» όχι μόνο του δεύτερου αλλά και του τρίτου συνταξιοδοτικού πυλώνα.

Το θέμα είναι επίκαιρο καθώς δικηγόροι, φαρμακοποιοί, μηχανικοί, συμβολαιογράφοι, αλλά και δημοσιογράφοι εξετάζουν το ενδεχόμενο μετατροπής των υφιστάμενων επικουρικών ταμείων τους σε επαγγελματικά. Για το λόγο αυτό βρίσκονται σε διαπραγματεύσεις με την ηγεσία του υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων.

Σύμφωνα με πληροφορίες τα τεχνικά κλιμάκια των Θεσμών έχουν καταρτίσει συγκεκριμένες προτάσεις για το πώς μπορεί να διευρυνθεί ο θεσμός των επαγγελματικών ταμείων με τη σύμπραξη της ιδιωτικής ασφάλισης, οι οποίες θα τεθούν προς διαπραγμάτευση κατά τη διάρκεια της δεύτερης αξιολόγησης.

Το αίτημα της σύστασης ανοικτών επαγγελματικών ταμείων χρονολογείται από το 2003, ενώ το 2011 η Ένωση Ασφαλιστικών Εταιρειών είχε προτείνει και τη δημιουργία ατομικών αποταμιευτικών-συνταξιοδοτικών λογαριασμών μακράς διάρκειας, τα ετήσια ασφάλιστρα των οποίων θα εκπίπτουν ώς ένα ποσό, ενώ ο ασφαλισμένος θα μπορούσε να εισπράξει το ποσό που έχει συγκεντρωθεί για αποταμίευση και την απόδοση της επένδυσης, αφού συμπληρώσει το 60ό έτος.

Σημειώνεται ότι, βάσει των νέων προαπαιτούμενων εφαρμοστικών μέτρων, μπαίνει τέλος στις πρόωρες συνταξιοδοτήσεις, ενώ το προσχέδιο του μνημονίου περιλαμβάνει τη βραχυπρόθεσμη εφαρμογή της ρήτρας μηδενικού ελλείμματος για τους φορείς επικούρησης.

Μείωση παραγωγής 2% με 3% στο β’ εξάμηνο

Σύμφωνα με τις μέχρι τώρα στοιχεία της Ένωσης Ασφαλιστικών Εταιρειών Ελλάδος, το δεύτερο εξάμηνο του 2016 η παραγωγή ασφαλίστρων εκτιμάται ότι θα καταγράψει μείωση της τάξης του 2% έως 3 %, παρουσιάζοντας επιβράδυνση σε σχέση με τους πρώτους μήνες του έτους.

Σύμφωνα με εκτιμήσεις ασφαλιστικών εταιρειών στο διάστημα 30 Ιουνίου 2015 με 30 Ιουνίου 2016 η εγχώρια αγορά κατέγραψε πτώση της τάξης του 5%, λόγω κυρίως της σημαντικής μείωσης των ασφαλίσεων Ζωής κατά 10,5%.

Αντίθετα οι ασφαλίσεις κατά ζημιών δείχνουν να σταθεροποιούνται σε σχέση με το αντίστοιχο περσινό διάστημα, με μια μικρή αύξηση κοντά στο 1%, κίνηση στην οποία συνέβαλε και η εφαρμογή του ηλεκτρονικού ελέγχου για τα ανασφάλιστα Ι.Χ. από 1η Μαΐου του 2015.

Ειδικότερα η παραγωγή ασφαλίστρων του κλάδου Ζωής εκτιμάται ότι έπεσε στις 30 Ιουνίου 2016 στα 0,92 δισ. ευρώ από 1,03 δισ. ευρώ, ενώ η παραγωγή Ζημιών αυξήθηκε οριακά. Ο συνδυασμός των δύο εξελίξεων οδηγεί το μερίδιο των ασφαλίσεων Ζημιών ελαφρώς υψηλότερα από το 51% του συνόλου της παραγωγής, με το αντίστοιχο της Ζωής να υποχωρεί μετά από αρκετά χρόνια κάτω από το 50%.

Σε ό,τι αφορά στην αύξηση στον φόρο ασφαλίστρων καθώς και του φόρου εισοδήματος κατά 3%, οι ασφαλιστικές εταιρείες πρέπει να βρουν ισοδύναμα μέτρα μείωσης των λειτουργικών τους δαπανών, περεταίρω χρήση της τεχνολογίας, μείωσης των πιθανών περιπτώσεων απάτης καθώς και καινοτόμες μεθόδους προασφαλιστικών ελέγχων, προκειμένου να απορροφήσουν μερικώς ή ολικώς τη νέα αυτή αύξηση στο φόρο.

Η απορρόφηση των παραπάνω αυξήσεων κρίνεται επιβεβλημένη καθώς, αν μετακυληθεί, θα αποθαρρύνει τους μελλοντικούς ασφαλιζόμενους από την ασφάλιση ή θα τους οδηγήσει σε επιλογή μη φερέγγυων ασφαλιστικών εταιρειών με χαμηλό ασφάλιστρο, με ό,τι αυτό συνεπάγεται για το μέλλον και τη βιωσιμότητα της ελληνικής ιδιωτικής ασφάλισης.

Πηγή: nextdeal.gr