Στα 2.459.038.506,24 ευρώ ανήλθε η παραγωγή ασφαλίστρων το οκτάμηνο Ιανουαρίου-Αυγούστου 2016, μειωμένη κατά 0,9% σε σχέση με το αντίστοιχο περυσινό διάστημα. Η παραγωγή των κλάδων ζωής μειώθηκε κατά 2,6%, στα 1.209.806.917,57 ευρώ, ενώ αντίθετα ελαφρά αύξηση 0,8%, στα 1.249.231.588,67 ευρώ, σημείωσαν οι ασφαλίσεις κατά ζημιών.

eaee-1

Αναλυτικότερα, τον Αύγουστο του 2016 οι ασφαλίσεις ζωής επανέλαβαν για δεύτερο μήνα την αύξησή τους έναντι του αντίστοιχου μήνα του 2015, φαινόμενο που παρατηρήθηκε για πρώτη φορά τον Ιούλιο του 2016. Υπενθυμίζεται ότι τους προηγούμενους μήνες παρατηρούνταν μεγάλη μείωση στην παραγωγή των ασφαλίσεων ζωής λόγω της επιβολής των κεφαλαιακών ελέγχων στις τράπεζες.

eaee-2

Οι ασφαλίσεις κατά ζημιών κατέγραψαν επίσης άνοδο (ο έκτος μήνας με αύξηση εντός του οκταμήνου του 2016), με συνέπεια να καταγραφεί αύξηση της συνολικής παραγωγής ασφαλίστρων σε μηνιαία βάση (+25,1%) για δεύτερο συνεχόμενο μήνα εντός του 2016. Σαν συνέπεια, η μείωση της συνολικής παραγωγής ασφαλίστρων του οκταμήνου Ιανουαρίου-Αυγούστου περιορίστηκε στο -0,9% έναντι του αντίστοιχου οκταμήνου του 2015.

Πηγή:  insuranceworld.gr