Ενημερωθείτε για τις αλλαγές στην ασφάλιση αυτοκινήτου!

Τι έχει αλλάξει στην ασφάλιση αυτοκινήτου;

Από τις 5/5/2014 ισχύει ο Νόμος 4261/2014, ο οποίος αποτέλεσε μια σημαντική εξέλιξη για το θεσμό της ασφάλισης αυτοκινήτου. Ο νόμος εκσυγχρόνισε και απλοποίησε πολλές διαδικασίες, φέρνοντας νέα δεδομένα για την ισχύ και την ανανέωση των Ασφαλιστηρίων συμβολαίων.

Μεταξύ άλλων, σύμφωνα με τις νέες ρυθμίσεις:

  • Καταργείται ηαυτόματη ανανέωση της ασφάλισης αυτοκινήτου.
  • Καταργείται τοΕιδικό σήμα ασφάλισης, το σήμα προσωρινής ασφάλισης και η Βεβαίωση ασφάλισης.

Πώς εφαρμόζεται ο νέος νόμος και τι ισχύει …

  • Αν ασφαλιστώ για πρώτη φορά σε μια ασφαλιστική εταιρία πότε ξεκινάει η ασφαλιστική μου κάλυψη;

Σε περίπτωση έκδοσης νέου Ασφαλιστηρίου συμβολαίου, η ασφαλιστική σας κάλυψη αρχίζει μόνο με την εξόφληση των ασφαλίστρων στην ασφαλιστική εταιρία. Πριν από την καταβολή των ασφαλίστρων, δεν έχετε ασφαλιστική κάλυψη και δε μπορείτε να παραλάβετε το Ασφαλιστήριο συμβόλαιό σας.

  • Μέχρι πότε πρέπει να πληρώσω τα ασφάλιστρα για την ανανέωση του Ασφαλιστηρίου συμβολαίου μου;

Πλέον, για να ανανεωθεί η ασφάλισή σας θα πρέπει να καταβάλλετε τα ασφάλιστρα πριν αρχίσει η νέα ασφαλιστική περίοδος του Ασφαλιστηρίου συμβολαίου σας. Σε διαφορετική περίπτωση, το Ασφαλιστήριο συμβόλαιό σας λήγει και δεν ανανεώνεται.

Για το λόγο αυτό, αν είστε ασφαλισμένος στην Anytime, χρειάζεται να πληρώσετε τα ασφάλιστρα της νέας περιόδου τουλάχιστον 5 μέρες πριν από την ημερομηνία οφειλής, η οποία αναγράφεται στην Ειδοποίηση πληρωμής ασφαλίστρων. Ο χρόνος αυτός είναι απαραίτητος για την είσπραξη των ασφαλίστρων από την Εταιρία και την αποστολή της ανανέωσης του Ασφαλιστηρίου συμβολαίου σας.

Με λίγα λόγια… η ασφάλεια ισχύει μόνο αν έχουν εξοφληθεί τα ασφάλιστρα.

  • Για πόσο καιρό ισχύει η ασφάλισή μου;

Η ασφαλιστική κάλυψη ισχύει μόνο για τη διάρκεια ασφάλισης που αναγράφεται στο Ασφαλιστήριο συμβόλαιο σας. Από την ημέρα που το Ασφαλιστήριο συμβόλαιο θα λήξει, αρχίζει η ισχύς της επόμενης ασφαλιστικής περιόδου, εφόσον όμως έχουν πληρωθεί τα ασφάλιστρα πριν από την ημερομηνία λήξης.

  • Πώς αποδεικνύεται ότι είμαι ασφαλισμένος;

Το Ειδικό σήμα ασφάλισης & η Βεβαίωση ασφάλισης καταργούνται.

Πλέον δε θα λαμβάνετε Ειδικό σήμα ασφάλισης, αλλά ούτε και Βεβαίωση ασφάλισης.

Σε περίπτωση ελέγχου από Αστυνομική Αρχή, αρκεί να δείξετε το Ασφαλιστήριο συμβόλαιό σας το οποίο χρειάζεται να έχετε πάντα στο όχημά σας.

Σε διαφορετική περίπτωση, αν δεν έχετε παραλάβει ακόμη το Ασφαλιστήριο συμβόλαιό σας μετά την πληρωμή, χρειάζεται να δείξετε την Απόδειξη Πληρωμής Ασφαλίστρων, και συνοδευτικά την Ειδοποίηση Πληρωμής Ασφαλίστρων, εφόσον την έχετε μαζί σας.

Δείτε αναλυτικά τo Δελτίο Τύπου από την Ένωση Ασφαλιστικών Εταιριών Ελλάδος.

Write a comment: