Ένας στους δύο ανθρώπους σε όλο τον κόσμο αντιμετωπίζει αβέβαιο μέλλον και βρίσκεται σε μεγάλη οικονομική πίεση. Αυτό αποκαλύπτει η τελευταία έρευνα της HSBC  “Η Δύναμη της Ασφάλειας”, με τίτλο “Γεγονότα που αλλάζουν τη ζωή”. Περισσότερα από 12.000 άτομα από 12 χώρες και γεωγραφικές περιφέρειες, κλήθηκαν να συγκρίνουν τη ζωή τους με αυτή της προηγούμενης και της επόμενης γενιάς.

Η έκθεση διαπιστώνει ότι, σε σύγκριση με τη γενιά των γονέων τους, οι ερωτηθέντες θεωρούν ότι:

%

Συμφωνώ

%

Διαφωνώ

Αντιμετωπίζουν ένα πιο αβέβαιο μέλλον

48

33

Βρίσκονται υπό μεγαλύτερη οικονομική πίεση

49

33

Καλούνται να πάρουν μεγαλύτερα οικονομικά ρίσκα

51

28

Βρίσκονται σε καλύτερη οικονομική θέση

46

34

Έχουν καλύτερη ποιότητα ζωής

43

38

Έχουν περισσότερες επιλογές ζωής

60

27

Έχουν μια περισσότερο ικανοποιητική ζωή

42

35

Όταν τους ζητήθηκε να προβλέψουν πώς θα είναι η ζωή της επόμενης γενιάς, απάντησαν ότι πιστεύουν ότι θα:

%

Συμφωνώ

%

Διαφωνώ

Αντιμετωπίσουν ένα πιο αβέβαιο μέλλον

56

28

Βρίσκονται υπό μεγαλύτερη οικονομική πίεση

58

24

Καλούνται να πάρουν μεγαλύτερα οικονομικά ρίσκα

54

26

Βρίσκονται σε καλύτερη οικονομική θέση

39

38

Έχουν καλύτερη ποιότητα ζωής

46

32

Έχουν περισσότερες επιλογές ζωής

56

29

Έχουν μια περισσότερο ικανοποιητική ζωή

47

29

Σχολιάζοντας τα αποτελέσματα της έρευνας ο κ. Στέλιος Πιρπινιάς, Διευθυντής Λιανικής Τραπεζικής και Marketing της HSBC Ελλάδος, δήλωσε: «Όπως φαίνεται ξεκάθαρα από τα αποτελέσματα της έρευνας, το αίσθημα ανασφάλειας για το μέλλον είναι έκδηλο μεταξύ των ερωτηθέντων. Αυτή η ολοένα αυξανόμενη αβεβαιότητα, που στην Ελλάδα είναι ακόμα εντονότερη λόγω της εγχώριας οικονομικής κρίσης, αναδεικνύει τη σημασία του σωστού μελλοντικού οικονομικού προγραμματισμού. Σ’ αυτό το πλαίσιο, οι Προσωπικοί Συνεργάτες της HSBC, με την υποστήριξη ειδικών από ολόκληρο τον κόσμο, παρέχουν στους πελάτες μας εξατομικευμένο επενδυτικό και χρηματοοικονομικό σχεδιασμό αλλά και πρόσβαση σε ποικιλία ασφαλιστικών και συνταξιοδοτικών προϊόντων».

Η έρευνα βρήκε σημαντικές διαφορές μεταξύ των απαντήσεων ερωτηθέντων από διαφορετικές χώρες με την Κίνα και τη Γαλλία να δίνουν τις πιο αισιόδοξες και πιο απαισιόδοξες απαντήσεις αντίστοιχα:

Παρούσα γενιά (σε σύγκριση με τη γενιά των γονέων)

Γαλλία

%

Συμφωνώ

Κίνα

%

Συμφωνώ

Αντιμετωπίζουν ένα πιο αβέβαιο μέλλον

69

39

Βρίσκονται υπό μεγαλύτερη οικονομική πίεση

65

38

Καλούνται να πάρουν μεγαλύτερα οικονομικά ρίσκα

56

47

Βρίσκονται σε καλύτερη οικονομική θέση

26

68

Έχουν καλύτερη ποιότητα ζωής

33

71

Έχουν περισσότερες επιλογές ζωής

45

72

Έχουν μια περισσότερο ικανοποιητική ζωή

33

64

Η έρευνα της HSBC επεσήμανε τέσσερα πρακτικά βήματα που μπορούν να βοηθήσουν τους ανθρώπους να προετοιμαστούν για το μέλλον:

1. Προγραμματίστε για τα γεγονότα τα οποία μπορεί να αλλάξουν τη ζωή σας

Καθώς η ζωή σας αλλάζει, μεταβάλλονται και οι οικονομικές σας ανάγκες. Βεβαιωθείτε ότι έχετε καταρτίσει ένα οικονομικό πλάνο και ότι το επανεξετάζετε ανά τακτά χρονικά διαστήματα, έτσι ώστε να σας βοηθήσει να επιτύχετε τις φιλοδοξίες σας σε κάθε στάδιο της ζωής σας.

2. Προετοιμαστείτε για το απροσδόκητο

Μην αφήσετε τα σχέδιά σας για το μέλλον να αναβληθούν λόγω απροσδόκητων γεγονότων. Λάβετε υπόψη σας τον οικονομικό αντίκτυπο γεγονότων που σχετίζονται είτε με την προσωπική είτε με την επαγγελματική ζωή και υπολογίστε το εισόδημα που θα χρειαστείτε ώστε να αντιμετωπίσετε αυτές τις καταστάσεις όταν και εάν προκύψουν.

3. Υιοθετήστε μια ισορροπημένη στρατηγική

Η πρόνοια για τα απροσδόκητα γεγονότα θα πρέπει να είναι μέρος ενός ολοκληρωμένου οικονομικού σχεδίου, το οποίο έχετε καταρτίσει για να επιτύχετε τις φιλοδοξίες σας. Βεβαιωθείτε ότι το σχέδιό σας περιλαμβάνει κονδύλια που θα καλύψουν απροσδόκητα γεγονότα αλλά και ότι έχετε προγραμματίσει τις δαπάνες και την αποταμίευσή σας. Σε περίπτωση που το έχετε ανάγκη αναζητήστε καθοδήγηση από κάποιον επαγγελματία.

4. Προγραμματίστε έχοντας κατά νου την επόμενη γενιά

Σκεφτείτε πώς το οικονομικό σας πλάνο μπορεί να βοηθήσει τη διασφάλιση του μέλλοντος των παιδιών σας. Μοιραστείτε μαζί τους την εμπειρία σας και ενθαρρύνετέ τα να σχεδιάσουν για το μέλλον.

Πηγή: insurancedaily.gr

CategoryΓενικά