Αφορά την αστική ευθύνη σκαφών προς τρίτους για σωματικές βλάβες , υλικές ζημιές τρίτων/επιβαινόντων, θαλάσσια ρύπανση και συνολική ευθύνη ανά συμβάν και καθ’ όλη την περίοδο ασφάλισης.

 • Φόρμα Ενδιαφέροντος

   Όνομα (*)
   Επώνυμο (*)
   Email (*)
   Τηλέφωνο (*)
   Τηλέφ. Κινητό :
   Ημερομηνία Απόκτησης Διπλώματος (*)
   Ίπποι Μηχανής (*)
   Ημερομηνία Έναρξης Ασφάλισης (*)
   Διάρκεια Ασφάλισης (*)
   Επιθυμώ να λαμβάνω ενημερώσεις & προσφορές σας