Ειδική αναφορά γίνεται στον κώδικα οδικής κυκλοφορίας για την κίνηση των ζώων και τις υποχρεώσεις των ιδιοκτήτων τους.

Το άρθρο 14 υποχρεώνει τους ιδιοκτήτες ζώων, τους συνοδούς αγελών και τους αναβάτες αλόγων σε αστικά κέντρα και σε αγροτικές περιοχές σε μια σειρά από διατάξεις, η παραβίαση των οποίων επιφέρει πρόστιμο 20 ευρώ.

Δείτε εδώ αναλυτικά:

ΑΡΘΡΟ 14: Ζώα, αναβάτες αλόγων και συνοδοί ζώων

1.Ζώα επιτρέπεται να οδηγούνται μόνο από ανθρώπους απόλυτα ικανούς γι’ αυτό που είναι σε θέση να τα ελέγχουν πλήρως.

2.Ζώα που είναι πιθανό να θέσουν σε κίνδυνο τους χρήστες των οδών, δεν επιτρέπεται να κινούνται σε οδούς, εκτός και αν βρίσκονται κάτω από την επίβλεψη και έλεγχο κάποιου κατάλληλου οδηγού. Τα σκυλιά πρέπει, γενικά, να είναι δεμένα με ειδικό λουρί.

3.Ζώα επικίνδυνα, είτε σε αγέλες ή κοπάδια, πρέπει επίσης να κινούνται κάτω από τον έλεγχο ενός ατόμου επικεφαλής. Μεγάλες αγέλες ή κοπάδια ζώων πρέπει να έχουν πολλούς οδηγούς.

4. Εφόσον μεγάλα ζώα ή αγέλες ή κοπάδια κινούνται κατά τη διάρκεια της νύκτας στις οδούς, οι οδηγοί τους υποχρεούνται να επισημαίνουν τα ζώα, ως και την αρχή και το τέλος της αγέλης ή του κοπαδιού με ευδιάκριτα φώτα.

5. Αυτός που παραβαίνει τις διατάξεις του άρθρου αυτού τιμωρείται με διοικητικό πρόστιμο είκοσι (20,00) ευρώ. (αναπροσαρμογή Ν.3542/02.03.2007/ΦΕΚ.50α)

Οι ποινές για τις παραπάνω διατάξεις δεν προβλέπουν αφαίρεση άδειας οδήγησης, άδειας κυκλοφορίας, point system ή ποινικές κυρώσεις.
Μέντωρ Διαμεσολαβητής
(Νόμος: 2696/23.03.1999 ΦΕΚ.57α και αναπροσαρμογή Νόμος: 3542/02.03.2007/ΦΕΚ.50α) (source ©:www.kok.gr)

Πηγή: nextdeal.gr