ΚΑΤΑ ΠΑΝΤΟΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΑΝΕΓΕΡΣΗΣ

Το πρόγραμμα κατά παντός κινδύνου ανέγερσης, συναρμολόγησης, εγκατάστασης και δοκιμαστικής λειτουργίας της Ορίζων Ασφαλιστικής καλύπτει οποιαδήποτε ….

ΚΑΤΑ ΠΑΝΤΟΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ

Με την εν λόγω κάλυψη προσφέρεται ασφαλιστική προστασία σε πάσης φύσεως ηλεκτρονικό εξοπλισμό (πχ ηλεκτρονικό υπολογιστή, συσκευή ή σύστημα …

ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΑΙΟΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΙΚΩΝ ΠΑΡΚΩΝ

Το πρόγραμμα ασφάλισης πυρός και συμπληρωματικών κινδύνων κατά την διάρκεια της λειτουργίας, για τις κτιριακές εγκαταστάσεις και τον μηχανολογικό …

ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ

Το πρόγραμμα αυτό καλύπτει αυτοκινούμενα ή σταθερά μηχανήματα εργοταξίου (γερανοί, μπουλντόζες, κομπρεσέρ, αντλίες, μηχανές σκυροδέματος, …