Πού απευθύνονται
Τα προγράμματα αναπλήρωσης εισοδήματος απευθύνονται σε εσάς που θέλετε να εξασφαλίσετε μια οικονομική βοήθεια για την περίπτωση που δεν θα μπορείτε να εργαστείτε λόγω μόνιμης ολικής ανικανότητας.
ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗ-ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ

Τι προσφέρουν
Μόνιμη Ολική Ανικανότητα από ατύχημα ή ασθένεια
Σε περίπτωση που θα χρειαστεί να σταματήσετε να εργάζεστε, λόγω ατυχήματος ή ασθένειας, εξασφαλίζετε μία ουσιαστική οικονομική βοήθεια η οποία σας καταβάλλεται σε 2 ισόποσες δόσεις.

 • Inlife Σύνταξη μόνιμης ολικής ανικανότητας
  Σε περίπτωση που δεν μπορείτε να εργάζεστε, λόγω μόνιμης ολικής ανικανότητας, σας καταβάλλεται το ασφαλισμένο ποσό σύνταξης κάθε μήνα και μέχρι τη λήξη της ασφάλισης εφόσον η ανικανότητα εξακολουθεί να υπάρχει.
 • Απαλλαγή Πληρωμής Ασφαλίστρων λόγω μόνιμης ολικής ανικανότητας
  Σε περίπτωση δεν μπορείτε να εργάζεστε λόγω μόνιμης ολικής ανικανότητας, σας απαλλάσσουμε από την περαιτέρω πληρωμή ασφαλίστρων ασφάλειας ζωής, καθώς και για τις συμπληρωματικές καλύψεις για τις οποίες είχατε ζητήσει να ισχύει η απαλλαγή πληρωμής ασφαλίστρων. Η ασφάλιση διατηρείται σε ισχύ μέχρι την καθορισμένη λήξη της
 • Φόρμα Ενδιαφέροντος

   Όνομα (*)

   Επώνυμο (*)

   Τηλέφωνο (*)

   Τηλέφ. Κινητό :

   Email (*)

   Διεύθυνση. (*)

   Οδός

   Πόλη

   Ταχ. Κώδικας

   Νομός(*)

   Περιγραφή

   Φύλο (*)ΆρρενΘήλυ

   Ημερομηνία Γέννησης (*)

   Διάρκεια Ασφάλισης

   Επάγγελμα

   Κεφάλαιο

   Επιθυμώ να λαμβάνω ενημερώσεις & προσφορές σας