Νομική Προστασία

ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΩΝ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ

Το  πρόγραμμα παρέχει:

Ποινική Υπεράσπιση

Yπεράσπιση σε ποινικά δικαστήρια λόγω κατηγορίας που αναφέρεται στην εξ αμελείας παράβαση ποινικών διατάξεων.

Προσεπίκληση της ασφαλιστικής εταιρίας

Καλύπτεται η προσεπίκληση της ασφαλιστικής εταιρίας αστικής ευθύνης, εφόσον τέτοια υπάρχει.

Aσφαλισμένοι θεωρούνται τα μέλη Διοικητικού Συμβουλίου του Σωματείου, καθώς και οι Προπονητές και Γυμναστές εφόσον έχουν δηλωθεί.
  • Φόρμα Ενδιαφέροντος

      Όνομα (*)
      Επώνυμο (*)
      Οδός
      Πόλη
      Ταχ. Κώδικας
      Τηλέφ. Σταθερό
      Τηλέφ. Κινητό
      Email (*)
      Α.Φ.Μ. (*)
      Επάγγελμα / Υπηρεσία
      Επιθυμώ να λαμβάνω ενημερώσεις & προσφορές σας
      Πως επιθυμείτε να επικοινωνήσουμε μαζί σας;
      Περιγραφή Ασφάλισης
      Πρόγραμμα ασφάλισης που σας ενδιαφέρει*
      Ζητήστε διευκρινίσεις (*)
      Επιθυμώ να λαμβάνω ενημερώσεις & προσφορές σας