Συγκρατημένη πτώση σημείωσε το 2015 ο κλάδος της νομικής προστασίας, ο οποίος απώλεσε το 2,9% της παραγωγής του σε αντίθεση με τις ασφαλίσεις ζημιών που μειώθηκαν συνολικά κατά 7,8%. Η παραγωγή ασφαλίστρων ανήλθε σε 37,1 εκατ. και η συμμετοχή του κλάδου Νομικής προστασίας επί των ασφαλίσεων κατά Ζημιών αυξήθηκε στο 1,9% το 2015, έναντι 1,8% την προηγούμενη χρονιά.

Αξίζει να σημειωθεί ότι στον κλάδο δρατηριοποιούνται 23 ασφαλιστικές επιχειρήσεις  δύο εκ των οποίων είναι εξειδικευμένες επιχειρήσεις ασφάλισης Νομικής προστασίας και 21 πολυκλαδικές.

Συνολικά στην Ελλάδα το 2015 ήταν σε ισχύ 3,6 εκατ. συμβόλαια για τα οποία δηλώθηκαν 18,2 χιλιάδες ζημιές και πληρώθηκαν 1,2 εκατ., ενώ σχηματίστηκε απόθεμα εκκρεμών αποζημιώσεων ύψους 3,8 εκατ.  Το μεγαλύτερο μέρος των συμβολαίων είναι στο αυτοκίνητο καθώς από τα συνολικλά 3,6 εκατ. συμβόλαια τα 3,3 εκατ. αφορούν στον κλάδο οχημάτων.

Πηγή:  insurancedaily.gr