Αλλάζουν τα δεδομένα στην ασφάλιση σκαφών από τις 12 Αυγούστου του 2016, ημερομηνία κατά την οποία τίθεται σε εφαρμογή ο νέος ασφαλιστικός νόμος που διέπει τις συγκεκριμένες ασφαλίσεις. Αν και το νέο πλαίσιο έχει σαν στόχο να παρέχει μεγαλύτερη προστασία στον ασφαλισμένο και πιο διευρυμένη πληροφόρηση στον ασφαλιστή πριν τη σύναψη ή κατά την ανανέωση του ασφαλιστηρίου συμβολαίου, ωστόσο εμφανίζει και ασάφειες σε όρους («εύλογη επιμέλεια») που μπορεί σε ορισμένες περιπτώσεις να δημιουργήσουν προβληματισμούς.

Τις νέες παραμέτρους που διέπουν τις πρακτικές του κλάδου και την πορεία των ασφαλίσεων μεταφορών και σκαφών, ανέλυσαν σε ενημερωτική εκδήλωση της ΕΑΕΕ  ο κ. Θάνος Τριανταφύλλου, πρόεδρος της Υποεπιτροπής Ασφαλίσεων μεταφορών, ο κ. Γεώργιος Σπαντιδάκης, Πρόεδρος της Υποεπιτροπής Σκαφών και ο κ. Αργύρης Κουτσούκος, Δικηγόρος.

Στο υφιστάμενο νομικό πλαίσιο που μετρά σχεδόν έναν αιώνα εφαρμογής– Κοινό δίκαιο της Αγγλίας και τη Marine Insurance Act του 1906- προστίθενται δύο νέα νομοθετήματα: ο νόμος περί καταναλωτικής ασφάλισης και ο νέος ασφαλιστικός νόμος. Σύμφωνα με τον κ.  Κουτσούκο ο νόμος διακρίνει τις ασφαλίσεις σε καταναλωτικές και μη και επηρεάζει τις προσυμβατικές ανακοινώσεις, δηλώσεις και εγγυήσεις. Στο σκέλος που αφορά τις καταναλωτικές ασφαλίσεις ο νόμος υποχρεώνει τον ασφαλισμένο να δείχνει «εύλογη επιμέλεια» όσον αφορά τις δηλώσεις του προς τον ασφαλιστή και προβλέπει διαδικασίες για τις ανακριβείς δηλώσεις διαφοροποιώντας της ως σε ανακριβείς εξ αμελείας και ανακριβείς με δόλο (δικαιολογεί την αποχώρηση του ασφαλιστή από τη σύμβαση). Στις μη καταναλωτικές ασφαλίσεις, διευρύνει τις υποχρεώσεις του ασφαλιστή ορίζοντας ότι οφείλει να ενημερώνει για κάθε κίνδυνο, παρέχοντας μεγαλύτερη προστασία στον ασφαλισμένο.

Το 50% της παραγωγής των ασφαλειών μεταφερόμενων Εμπορευμάτων χάθηκε στην κρίση 

Περισσότερο από το ½  της παραγωγής του έχει απολέσει ο κλάδος μεταφερόμενων εμπορευμάτων από το 2008, που ανερχόταν σε περίπου 50 εκατ. ευρώ. Ωστόσο, σύμφωνα με τον κ. Θάνο τριανταφύλλου, τα τελευταία τρία χρόνια η παραγωγή στις ασφαλίσεις μεταφερόμενων εμπορευμάτων έχει σταθεροποιηθεί.

Ασφαλίσεις σκαφών: Ζημιές 9 εκατ. ευρώ

Στα αποτελέσματα των ασφαλίσεων σκαφών αναφέρθηκε ο κ. Σπαντιδάκης, ο οποίος και αναφέρθηκε στα βασικά μεγέθη του κλάδου. Ειδικότερα:

  • 835 πολυασφαλιστήρια
  • 700 ζημιές με συνολικό κόστος 9 εκατ.
  • Το μέσο κόστος για ζημιές θαλάσσιας ρύπανσης ανέρχεται σε 80.000 ευρώ
  • Το μέσο κόστος ζημιάς έχει περιοριστεί ενώ η συχνότητα είναι σταθερή

Εκτενές ρεπορτάζ και περισσότερες πληροφορίες για τις ασφαλίσεις σκαφών θα βρείτε στο τεύχος Ιουλίου – Αυγούστου  2016 του Ασφαλιστικού Marketing

Πηγή:  insurancedaily.gr