Πολύ συχνά παρατηρούμε στους δρόμους προπορευόμενα ή διπλανά οχήματα να μεταφέρουν παιδιά που στέκονται όρθια στα πίσω καθίσματα ή παίζουν και χοροπηδούν ή άλλα που κάθονται στην θέση του συνοδηγού χωρίς ζώνη ασφαλείας κ.α.

Υπάρχουν ακόμα και παιδιά αναβάτες δίτροχων οχημάτων που μεταφέρονται ανάμεσα στους ενήλικες ή και εμπρός από τον οδηγό κρατώντας το τιμόνι της μηχανής. Σε ελάχιστες περιπτώσεις νέες μαμάδες κάθονται στο πίσω κάθισμα του αυτοκινήτου κρατώντας στην αγκαλιά τους το μωρό ή το κρεμούν στην πλάτη και ανεβαίνουν στην μηχανή του συντρόφου τους έστω και για λίγα οδικά μέτρα.

Η παράγραφος 5 του άρθρου 12 του κώδικα οδικής κυκλοφορίας ρυθμίζει τους κανόνες οδικής μεταφοράς παιδιών ηλικίας μικρότερης των 12 ετών που μεταφέρονται στα πίσω καθίσματα του οχήματος (σύμφωνα με την αρμόδια υπηρεσία της τροχαίας), η παραβίαση των οποίων επιφέρει πρόστιμο 350 ευρώ, αφαίρεση της άδειας οδήγησης για 10 ημέρες και 5 βαθμούς ποινής στο point system. Δείτε πιο αναλυτικά:

ΑΡΘΡΟ 12: Γενικές διατάξεις

5. Η χρήση των ζωνών ασφαλείας είναι υποχρεωτική τόσο για τους οδηγούς όσο και για τους επιβάτες των οχημάτων. Για τη μεταφορά παιδιών ηλικίας μικρότερης των 12 ετών με αυτοκίνητο είναι υποχρεωτική η χρήση ειδικών μέσων συγκρότησης και προστασίας, όπως καθισμάτων, ζωνών ασφαλείας κ.λπ.

Σύμφωνα με το άρθρο 33 του κώδικα οδικής κυκλοφορίας απαγορεύεται η μεταφορά παιδιών ηλικίας έως 12 ετών στην θέση του συνοδηγού, η μεταφορά παιδιών με δίτροχο όχημα μικρότερα των 5 ετών και ρυθμίζονται οι γενικοί κανόνες μεταφοράς παιδιών. Η παραβίαση των διατάξεων επιφέρει πρόστιμο 80 ευρώ, αφαίρεση άδειας οδήγησης και άδειας κυκλοφορίας για 20 ημέρες ενώ για τις υποπαραγράφους 2α και 2γ επιφέρει επιπλέον και 7 βαθμούς ποινής στο point system. Δείτε πιο αναλυτικά:

ΑΡΘΡΟ 33 : Μεταφορά επιβατών με οχήματα

1. Απαγορεύεται η μεταφορά επιβατών με οδικά οχήματα κατά τρόπο τέτοιο ώστε να δημιουργείται κίνδυνος.

2. Ειδικότερα απαγορεύεται: α) Η μεταφορά επιβατών περισσοτέρων των αναγραφομένων στην άδεια κυκλοφορίας του οχήματος. β) Η κατάληψη θέσης παραπλεύρως του οδηγού, από παιδιά ηλικίας μικρότερης των δώδεκα (12) ετών, εφόσον δεν συγκροτούνται με εγκεκριμένο σύστημα συγκρότησης κατάλληλο για την ηλικία, το ύψος και το βάρος τους, ως και από περισσότερα πρόσωπα από όσα επιτρέπεται στη θέση αυτή. γ) Η μεταφορά ανηλίκων έως πέντε (5) ετών με μοτοσικλέτα ή μοτοποδήλατο, εφόσον δε συγκρατούνται με εγκεκριμένο σύστημα συγκράτησης κατάλληλο για την ηλικία, το ύψος και το βάρος τους.

3. Ο οδηγός μηχανοκίνητου οχήματος και μοτοποδηλάτου επιβάλλεται να μεριμνά για την ασφάλεια των συνεπιβατών του και ειδικότερα να ελέγχει αν φορούν τις ζώνες ασφαλείας και το προστατευτικό κράνος κατά τη μεταφορά τους.

Σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία η αστική ευθύνη του οδηγού έναντι τρίτων καλύπτει και σωματικές βλάβες των επιβαινόντων που μεταφέρει με το όχημα του. Δείτε εδώ απόσπασμα του όρου «αστικής ευθύνης έναντι τρίτων» από του γενικούς όρους ασφάλισης οχημάτων της εταιρείας AIG, όμοιους και των άλλων εταιρειών:

AIG: Αστική ευθύνη έναντι τρίτων

Ο ασφαλισμένος ή και ο οδηγός δεν είναι άμοιρος ευθυνών και οφείλει να δείχνει επιμέλεια στους κανόνες ασφαλείας, στην ασφάλεια των επιβαινόντων, στον κώδικα οδικής κυκλοφορίας, στην καλή συντήρηση του οχήματος του κτλ. Σε περίπτωση τροχαίου ατυχήματος ανάλογα το περιστατικό, η αμέλεια του για την ανθρώπινη ζωή ενδέχεται να τον φέρει αντιμέτωπο με σοβαρές ευθύνες. Όλες οι εταιρείες έχουν προβλέψει και την ευθύνη του οδηγού να λαμβάνει προληπτικά μέτρα για την αποφυγή ενός ατυχήματος. Δείτε εδώ τον σχετικό όρο μέσα από τους γενικούς όρους οχημάτων της εταιρείας ERGO, όμοιους και των άλλων εταιρειών:

Γενικοί όροι οχημάτων της εταιρείας ERGO

Φίλε ασφαλισμένε η μεταφορά μικρών παιδιών χρήζει υπευθυνότητας. Το μηχανάκι δεν είναι ακόμα ένα παιχνίδι στο προαύλιο του σχολείου για τον γιο ή το ανιψιό σου ούτε το κάθισμα του αυτοκινήτου είναι το συγκρουόμενο αυτοκινητάκι του λούνα Παρκ για την κόρη σου και τις φίλες της. Η ζωή και η ασφάλεια των παιδιών θα ορίσει το μέλλον της αυριανής κοινωνίας μέσα στην οποία θα συνυπάρχουμε όλοι…

Μέντωρ Διαμεσολαβητής

Πηγή: nextdeal.gr