Στην ασφαλιστική ορολογία, η μεικτή ασφάλιση ονομάζεται, ασφάλιση ιδίων ζημιών. Αυτή μας καλύπτει ακόμα κι από ζημιές που προκαλούνται με δική μας ευθύνη.

Σε αυτή την περίπτωση λοιπόν, η ασφαλιστική εταιρεία στην οποία είμαστε ασφαλισμένοι, αναλαμβάνει να καλύψει το κόστος στις υλικές ζημιές του δικού μας οχήματος στην περίπτωση ατυχήματος, ακόμα κι αν το ατύχημα έγινε με δική μας υπαιτιότητα.

Υπάρχουν όμως μερικά σημεία τα οποία θα πρέπει να προσέξετε στην περίπτωση της μεικτής ασφάλισης. Αρχικά υπάρχει η λεγόμενη απαλλαγή. Αυτή είναι ουσιαστικά, το ποσό συμμετοχής που καλείται να πληρώσει ο ασφαλισμένος για να φτιάξει τη ζημιά που προκάλεσε. Να έχετε υπόψη σας, πως όσο μεγαλύτερο είναι το ποσό απαλλαγής που θα πρέπει να πληρώσετε, τόσο μειώνεται το κόστος ασφάλισης.

Στην περίπτωση ατυχήματος  η διαδικασία είναι αυτή που γνωρίζουμε και δεν διαφέρει από μια δήλωση ατυχήματος. Πάλι θα πρέπει να δει το όχημα ο πραγματογνώμονας της ασφαλιστικής και τότε θα γίνει και η κάλυψη της μεικτής ασφάλειας. Να έχετε υπόψη σας όμως, πως η ασφαλιστική εταιρεία μπορεί να αρνηθεί τη μεικτή, είτε να ορίσει μεγαλύτερο ποσό απαλλαγής σε περίπτωση π.χ. που η κατάσταση του οχήματος ήταν πολύ κακή.

Για το λόγο αυτό να διαβάζετε πολύ καλά το ασφαλιστήριο συμβόλαιο και να ρωτάτε τον ασφαλιστή σας για κάθε σας απορία, όπως επίσης και για τυχόν εξαιρέσεις κάλυψης που μπορεί να υπάρχουν.

Πηγή: nextdeal.gr