Είναι αδιαμφισβήτητο πως η μεταφορά εμπορευμάτων ενέχει σημαντικούς κινδύνους, οι οποίοι απειλούν την άρτια ολοκλήρωση της μεταφοράς από τον τόπο αναχώρησης των φορτίων μέχρι τον τελικό προορισμό τους. Πιο συγκεκριμένα, το είδος των μεταφορικών μέσων, η στοιβασία, οι κλιματολογικές συνθήκες, οι φορτώσεις/εκφορτώσεις και το είδος του φορτίου αποτελούν από τους πιο βασικούς κινδύνους για πρόκληση ζημιάς ή απώλειας των μεταφερόμενων εμπορευμάτων.

Λαμβάνοντας υπόψιν ότι η ασφάλιση μεταφοράς έχει χαμηλό κόστος σε σχέση με την αξία των μεταφερόμενων εμπορευμάτων/περιουσιακών στοιχείων, γίνεται εύκολα αντιληπτό πως η ασφάλιση μεταφερόμενων αγαθών καθίσταται μια ιδιαίτερα δελεαστική ασφαλιστική λύση.

 • Ποιούς αφορά & χαρακτηριστικά του προγράμματος

  • Σε επιχειρήσεις με συνεχείς φορτώσεις και μεγάλους μεταφερόμενους τζίρους.
  • Ιδιαίτερα φορτία.
  • Μεγάλα όρια Κάλυψης.
  • Ανταγωνιστικά ασφάλιστρα
  • Παγκόσμια εξυπηρέτηση
 • Φόρμα Ενδιαφέροντος

   Ονοματοεπώνυμο (*)

   Email (*)

   Τηλέφωνο (*)

   Θέμα

   Mήνυμά

   Επιθυμώ να λαμβάνω ενημερώσεις & προσφορές σας