ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΜΕΤΑΦΕΡΟΜΕΝΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ

Είναι αδιαμφισβήτητο πως η μεταφορά εμπορευμάτων ενέχει σημαντικούς κινδύνους, οι οποίοι απειλούν την άρτια ολοκλήρωση της μεταφοράς ….

ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΕΡΓΩΝ ΤΕΧΝΗΣ

Ο τρόπος προσέγγισης των ασφαλιζόμενων κεφαλαίων είναι τελείως διαφορετικός. Δεν υπάρχουν αξίες αντικατάστασης, αφού ένα …

ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΦΟΡΗΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ

Με το πρόγραμμα ασφάλισης (smartphone, laptop, tablet) προστατεύουμε τις καινούργιες συσκευές σας σε περίπτωση ζημιάς ή κλοπής.

ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ – ΣΥΝΕΔΡΙΩΝ

Οι ασφαλίσεις Συνεδρίων , Εκθέσεων και Εκδηλώσεων είναι ένας ασφαλιστικός κίνδυνος με πολλές ιδιαιτερότητες αλλά κυρίως …