ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΜΕΤΑΦΕΡΟΜΕΝΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ

Είναι αδιαμφισβήτητο πως η μεταφορά εμπορευμάτων ενέχει σημαντικούς κινδύνους, οι οποίοι απειλούν την άρτια ολοκλήρωση της μεταφοράς ….

ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΕΡΓΩΝ ΤΕΧΝΗΣ

Ο τρόπος προσέγγισης των ασφαλιζόμενων κεφαλαίων είναι τελείως διαφορετικός. Δεν υπάρχουν αξίες αντικατάστασης, αφού ένα …

ΑΣΦΑΛΙΣΕΙΣ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ

Η δυνατότητα για πωλήσεις επί πιστώσει είναι ένα από τα σημαντικότερα πλεονεκτήματα που διαθέτει μία εμπορική επιχείρηση έναντι …

ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ – ΣΥΝΕΔΡΙΩΝ

Οι ασφαλίσεις Συνεδρίων , Εκθέσεων και Εκδηλώσεων είναι ένας ασφαλιστικός κίνδυνος με πολλές ιδιαιτερότητες αλλά κυρίως …