Καλύπτεται η Αστική Ευθύνη των ιδιοκτητών σχολείων, διευθυντών, συλλόγου γονέων και εν γένει υπευθύνων για Σωματικές Βλάβες και Υλικές Ζημίες που θα προκληθούν σε τρίτους συμπεριλαμβανομένων των μαθητών και γονέων, από αμέλεια ή παράλειψη του σχολείου.

 • Φόρμα Ενδιαφέροντος

   Όνομα (*)
   Επώνυμο (*)
   Email (*)
   Τηλέφωνο (*)
   Τηλέφ. Κινητό :
   Ανώτατο Όριο Ευθύνης (χιλ. €)(*)
   Ημερομηνία Έναρξης Ασφάλισης (*)
   Τύπος Εκπαιδευτηρίου (*)
   Αριθμός Μαθητών (*)
   Επιθυμώ να λαμβάνω ενημερώσεις & προσφορές σας