Καλύπτεται η Αστική Ευθύνη των ιδιοκτητών σχολείων, διευθυντών, συλλόγου γονέων και εν γένει υπευθύνων για Σωματικές Βλάβες και Υλικές Ζημίες που θα προκληθούν σε τρίτους συμπεριλαμβανομένων των μαθητών και γονέων, από αμέλεια ή παράλειψη του σχολείου.

 • Φόρμα Ενδιαφέροντος

   Όνομα (*)

   Επώνυμο (*)

   Email (*)

   Τηλέφωνο (*)

   Τηλέφ. Κινητό :

   Ανώτατο Όριο Ευθύνης (χιλ. €)(*)

   Ημερομηνία Έναρξης Ασφάλισης (*)

   Τύπος Εκπαιδευτηρίου (*)

   Αριθμός Μαθητών (*)

   Επιθυμώ να λαμβάνω ενημερώσεις & προσφορές σας