Αφορά την αστική ευθύνη σκαφών προς τρίτους για σωματικές βλάβες , υλικές ζημιές τρίτων/επιβαινόντων, θαλάσσια ρύπανση και συνολική ευθύνη ανά συμβάν και καθ’ όλη την περίοδο ασφάλισης.

 • Φόρμα Ενδιαφέροντος

   Όνομα (*)

   Επώνυμο (*)

   Email (*)

   Τηλέφωνο (*)

   Τηλέφ. Κινητό :

   Ημερομηνία Απόκτησης Διπλώματος (*)

   Ίπποι Μηχανής (*)

   Ημερομηνία Έναρξης Ασφάλισης (*)

   Διάρκεια Ασφάλισης (*)

   Επιθυμώ να λαμβάνω ενημερώσεις & προσφορές σας