Καλύπτεται η Επαγγελματική Αστική Ευθύνη του μεμονωμένου Φοροτέχνη – Λογιστού έναντι των πελατών του για λάθη ή παραλείψεις που θα προκύψουν αποκλειστικά από την άσκηση του επαγγέλματός του, σύμφωνα με την συμβατική του υποχρέωση.

 • Φόρμα Ενδιαφέροντος

   Όνομα (*)

   Επώνυμο (*)

   Email (*)

   Τηλέφωνο (*)

   Τηλέφ. Κινητό :

   Ανώτατο Όριο Ευθύνης (χιλιάδες €)(*)

   Ημερομηνία Έναρξης Ασφάλισης (*)

   Ετήσιες Αμοιβές (*)

   Επιθυμώ να λαμβάνω ενημερώσεις & προσφορές σας