Καλύπτεται η επαγγελματική αστική ευθύνη του ιατρικού επαγγέλματος για αμέλεια, σφάλμα ή παράλειψη κατά την άσκηση των ιατρικών καθηκόντων του ασφαλισμένου εντός των ορίων της ειδικότητάς του. Καλύπτεται επίσης η Αστική ευθύνη από τη λειτουργία του χώρου του ιατρείου.

 • Φόρμα Ενδιαφέροντος

   Όνομα (*)

   Επώνυμο (*)

   Email (*)

   Τηλέφωνο (*)

   Τηλέφ. Κινητό :

   Ανώτατο Όριο Ευθύνης (χιλ. €)(*)

   Ημερομηνία Έναρξης Ασφάλισης (*)

   Αρ. Διπλωματούχων (*)

   Αρ. Βοηθών (*)

   Επιθυμώ να λαμβάνω ενημερώσεις & προσφορές σας