Καλύπτεται η επαγγελματική αστική ευθύνη του ιατρικού επαγγέλματος για αμέλεια, σφάλμα ή παράλειψη κατά την άσκηση των ιατρικών καθηκόντων του ασφαλισμένου εντός των ορίων της ειδικότητάς του. Καλύπτεται επίσης η Αστική ευθύνη από τη λειτουργία του χώρου του ιατρείου.

 • Φόρμα Ενδιαφέροντος

   Όνομα (*)
   Επώνυμο (*)
   Email (*)
   Τηλέφωνο (*)
   Τηλέφ. Κινητό :
   Ανώτατο Όριο Ευθύνης (χιλ. €)(*)
   Ημερομηνία Έναρξης Ασφάλισης (*)
   Αρ. Διπλωματούχων (*)
   Αρ. Βοηθών (*)
   Επιθυμώ να λαμβάνω ενημερώσεις & προσφορές σας