Αφορά την κάλυψη της Αστικής Ευθύνης προς Τρίτους για Σωματικές Βλάβες ή/και Υλικές Ζημίες οι οποίες θα οφείλονται σε ατύχημα τα οποία θα συμβούν από την λειτουργία των εγκαταστάσεων των χώρων του προς ασφάλιση εστιατορίου – ζαχαροπλαστείου – καφετέριας – cafe bar και για το οποίο ατύχημα υπεύθυνος κατά τον Νόμο θα θεωρηθεί ο ασφαλιζόμενος.

 • Φόρμα Ενδιαφέροντος

   Όνομα (*)

   Επώνυμο (*)

   Email (*)

   Τηλέφωνο (*)

   Τηλέφ. Κινητό :

   Ανώτατο Όριο Ευθύνης (χιλιάδες €)

   Ημερομηνία Έναρξης Ασφάλισης

   Συνολική Επιφάνεια σε τετ. μέτρα

   Αριθμός Θέσεων Πελατών

   Επιθυμώ να λαμβάνω ενημερώσεις & προσφορές σας