Αφορά την κάλυψη της Αστικής Ευθύνης προς Τρίτους για Σωματικές Βλάβες ή/και Υλικές Ζημίες οι οποίες θα οφείλονται σε ατύχημα τα οποία θα συμβούν από την λειτουργία των εγκαταστάσεων των χώρων του προς ασφάλιση εστιατορίου – ζαχαροπλαστείου – καφετέριας – cafe bar και για το οποίο ατύχημα υπεύθυνος κατά τον Νόμο θα θεωρηθεί ο ασφαλιζόμενος.

 • Φόρμα Ενδιαφέροντος

   Όνομα (*)
   Επώνυμο (*)
   Email (*)
   Τηλέφωνο (*)
   Τηλέφ. Κινητό :
   Ανώτατο Όριο Ευθύνης (χιλιάδες €)
   Ημερομηνία Έναρξης Ασφάλισης
   Συνολική Επιφάνεια σε τετ. μέτρα
   Αριθμός Θέσεων Πελατών
   Επιθυμώ να λαμβάνω ενημερώσεις & προσφορές σας