Καλύπτεται η επαγγελματική αστική ευθύνη του φαρμακοποιού για αμέλεια, σφάλμα ή παράλειψη κατά την άσκηση των καθηκόντων του ασφαλισμένου εντός των ορίων της ειδικότητάς του, καθώς και λαθών ή παραλείψεων κατά την εκτέλεση οδηγιών που δόθηκαν σε βοηθούς του. Καλύπτεται επίσης η Αστική ευθύνη από τη λειτουργία του χώρου του φαρμακείου.

 • Φόρμα Ενδιαφέροντος

  Όνομα (*)
  Επώνυμο (*)
  Email (*)
  Τηλέφωνο
  Ανώτατο Όριο Ευθύνης (χιλ. €)(*)
  Ημερομηνία Έναρξης Ασφάλισης (*)
  Αρ. Διπλωματούχων Φαρμακοποιών (*)
  Αρ. Βοηθών (*)
  Επιθυμώ να λαμβάνω ενημερώσεις & προσφορές σας
  Έλεγχος Ασφαλείας & Υποβολή
  Κωδικός Ασφαλείας (*)
  captcha